VIKTIG INFORMATION! AHL-ny djurhälsoförordning

sfhf ahl eu regler

NY DJURHÄLSOFÖRORDNING från Jordbruksverket – GÄLLER FRÅN 21 APRIL 2021
Senast 1 oktober 2021 ska anläggningar samt hästar finnas registrerade.

Den 21 april träder en ny djurhälsoförordning i kraft, Animal Health Law (AHL), vilken beslutats av EU. Tre saker som vi vet nu kommer att införas den 21 april är

  • Alla hästar som chipmärks fr o m 21 april 2021 ska chipmärkas med ett chip som är godkänt av Jordbruksverket och har svensk landskod. Detta gäller hästar födda i Sverige. Hästar födda i andra länder ska chipmärkas med det landets kod.
    Hästar som är märkta och/eller har hästpass i enlighet med nuvarande regler behöver inte märkas om efter den 21 april.
  • Den som håller häst, kallad aktör i lagstiftningen, dvs alla hästanläggningar ska vara registrerade hos Jordbruksverket. Likaså ska hästarna ”folkbokföras” på den anläggning där hästen normalt sett hålls. Jordbruksverket har tagit fram en e-tjänst för att dessa uppgifter ska kunna registreras.
  • Hästarna ska ha ett  UELN-nummer utfärdat i landet där den är född.

Tänk på att du som har importerad häst/häst med utländskt pass måste tilläggsregistrera den hos Svenska Hästavelsförbundet!
Mer om det på Tilläggsregistrering
På denna länk kommer du till centrala hästdatabasen, du kan söka på hästens uppgifter, till exempel UELN- eller chipnummer, för att se om och var hästen är registrerad
Centrala hästdatabasen

Vi vet inte så mycket mer än att svenskfödda hästar ska få åtminstone de delar av passet som har med chip och livsmedelsstatus utfärdat i Sverige. Vilka organisationer som kommer vara godkända att göra detta beror på vilka organisationer som jordbruksverket kommer att godkänna 21 april.

Uppgifter om pass är fortfarande oklara för oss som bedriver avel med ras som stambokförs i annat EU-land,  det kommer troligen bli förändringar.

Jordbruksverket har samlat information om AHL på sin sida och uppdaterar när ny information finns tillgänglig, Jordbruksverket

Dela den här artikeln:

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER: FACEBOOK | FACEBOOK MEDLEMSGRUPP | FACEBOOK AVELSFORUM |

Svenska Frieserhästföreningen © Alla rättigheter är reserverade | Webbyrå: PAGIO

I samarbete med: