Svenska Frieserhästföreningens avelspris

SFHFs avelspris
Svenska frieserhästföreningen är en avels- och intresseorganisation för alla som är
intresserade av den friesiska hästen. Aveln med frieserhästar är grundläggande för
föreningen, för att få fram bra fritids- och tävlingshästar och för att få fram nya
avelsdjur.
Svenska frieserhästföreningens avelspris är till för att uppmuntra och synliggöra
föreningens uppfödare. Avelspriset delas ut till uppfödaren av en frieserhäst som
utmärkt sig på premiering, i någon form av bruksprov, i sporten eller på annat sätt,
eller till en person som på annat sätt bidragit positivt till avelsarbetet i Sverige.

Avelspriset är ett vandringspris samt ett diplom. Om samme uppfödare vinner priset
tre år i rad, får denne behålla priset. Grundläggande kriterier för priset är:

 • Uppfödaren som erhåller priset måste varit medlem i föreningen minst 2 år,
  året som priset avser (årsmötets verksamhetsår), samt det år priset delas ut
  (medlemsavgiften ska vara betald senast 28/2).
 • Avelskommittén utser uppfödare och styrelsen beslutar om vinnare i samråd
  med avelskommittén. Om nominerad till priset ingår i avelskommittén eller
  styrelsen, får denne person inte vara med i diskussioner eller eventuell röstning.
 • Om medlem vill föreslå uppfödare till priset ska detta göras skriftligt till
  styrelsen eller till avelskommittén senast 10 februari året för utdelande av priset.
 • Vinnaren av avelspriset, presenteras på årsmötet och priset delas ut.
  (alternativt skickas om uppfödaren är förhindrad att delta). Föregående års
  vinnare återlämnar vandringspriset i samråd med avelskommittén, dock
  senast vid årsmötet.
 • Avelspriset kan tilldelas samma uppfödare flera gånger, men endast en gång
  till en enskild häst.
 • Nominerad uppfödning/uppfödningar ska vara registrerade i KFPS och med av KFPS stambokförda föräldrar.

Avelskommittén använder kriterier vilka leder fram till att utse en vinnare.
Exempel på kriterier som kan leda fram till vinst är:

 • Uppfödningar som medfört att sitt avelssto blivit preferent eller prestatie
 • Uppfödning av häst med särskilda kvalitéer i aveln, i sporten eller på annat
  sätt. Exempelvis ster, sport eller höga avelsvärden enligt KFPS lista
 • Att över tid ha verkat för att förbättra sitt avelsmaterial, både avseende
  premieringsresultat, tävlingsresultat eller avelsvärden.
 • Att uppfödaren på annat sätt arbetat för frieseraveln i Sverige