Ägarbyte

Ägarbyte

För att kunna genomföra ett ägarbyte och få stambokspapper med ditt namn som ny ägare på måste du vara medlem i både SFHF och KFPS.

Om du inte redan är medlem:

• På sidan Medlemskap finns mer information om hur du blir medlem. Här är en länk till sidan för medlemsregistreringen (extern sidan som öppnas i en ny flik).

Vid ägarbytet:

• Nya ägarens namn och adress skrivs bak på Stambokspappret (det inplastade A4-pappret). Originalet måste skickas in.
OBSERVERA! Det är du som säljare som ska skicka in stambokspappret.

 

• Skicka det inplastade A4-pappret till KFPS. (Adressen finns nere till höger på framsidan av stambokspappret). Adress Oprijlaan 1 9205BZ Drachten, Nederland

• KFPS skickar dig en faktura på kostnaderna för stambokspappret. Även dessa avgifter måste vara betalda för att KFPS ska skicka ut pappret.

• KFPS skapar ett nytt stambokspapper med nya ägaruppgifter när alla avgifter är betalda.

• När faktura är betald skickas det nya stambokspappret till SFHF som tar kontakt med dig som ny ägare om hur du vill att SFHF skickar ut stambokspappret till dig. (Via Skicka Lätt eller rekommenderat som du som medlem får betala).

• SFHF skickar stambokspappret till dig när fraktavgift är betald.

Det är ingen fara om säljaren inte skickat in stambokspappret eller skrivit på, du spm köpare kan då skicka in stambokspappret. Köpekontrakt kan komma att behöva visas upp.

Vill du läsa mer? Kanske något av följande är intressant:

Vill du läsa mer? Kanske något av följande är intressant: