Föreningens prestationspris

Föreningens prestationspris

Svenska Frieserhästföreningens prestationspris

SFHFS PRESTATIONSPRIS
Att visa upp rasen är en viktig del i föreningen! Inte minst på tävlingsbanorna syns allt fler friesrar med fina resultat!
Detta vill vi uppmuntra och premiera!
Prestationspriset innefattar en summa om 1500 kr och kan delas ut i följande grenar:
♥ Dressyr
♥ Körning
♥ Övrig prestation
Följande kriterier måste uppfyllas;
– Medlem som erhåller priset måste varit medlem i minst 2 år, prestationsåret och efterföljande år.
– Prestationer i dressyr/körning skall kunna styrkas
– Priset som kallas övrig prestation kan vara inom övriga discipliner eller annat och skall motiveras vid ansökan.
– I grenarna dressyr/körning kan samtliga medlemmar skicka in resultat.
– Priset övrig prestation kan ej delas ut till styrelsemedlem.

Skicka in dina resultat eller nominering till sekreterare@sfhf.se senast 10/2..

Vinnaren presenteras på årsmötet.

Se vilka som fått prestationspris genom åren på sidan med kategorin Prestationspris.

Vill du läsa mer? Kanske något av följande är intressant:

Vill du läsa mer? Kanske något av följande är intressant: