Tilläggsregistrering och byte av pass

Viktig information!

Tilläggsregistrering av frieserhäst

För dig som har en häst med utländskt pass är det från 1/1 2016 obligatoriskt att registrera hästen som hemmahörande i Sverige.
Friesern tilläggsregistreras hos Svenska Hästavelsförbundet.
För att läsa mer om tilläggsregistrering gå in på länken Tilläggsregistrering

Giltligt pass med tilläggsregistrering

Du kan se i din hästs pass om den är tilläggsregistrerad.
På någon sida ska det finnas en klisterlapp från Svenska Hästavelsförbundet med en stämpel på.
Du kan också söka på din hästs namn i Blå Basen

De svenskfödda fölens pass skickas direkt till Svenska Hästavelsförbundet för tilläggsregistrering. Svenska Hästavelsförbundet tar kontakt med ägaren.   Vi hoppas att ni har förståelse för den nya rutinen som är en följd av AHL-lagen som beslutades 2016 och trädde i kraft 2021. Läs mer om AHL här AHL-djurhälsolagen Du som fått pass utfärdade till dina hästar innan den 1 januari 2016 behöver inte byta ut de passen. Det finns fortfarande hästar med gul/grönrandiga pass, de måste dock bytas ut. Det gör man genom att skicka det till KFPS tillsammans med blankett på länken https://sfhf.se/wp-content/uploads/2024/04/Blankett-ersattningspass-gult-eng.pdf
till
KFPS
Postbus 624
9200 AP Drachten
Tänk på att uppge vem som är nuvarande ägare till hästen när du skickar in passet till KFPS.   Vi påminner också om att registrera era hästar på den anläggning där de befinner sig.
Sedan 1/10-2021 ska anläggningar och hästar vara registrerade. Mer om de nya reglerna på Jordbruksverket

Tilläggsregistrering enligt det första alternativet (Tilläggsregistrering av häst med utländskt pass) uppfyller EUs minimikrav, dvs. det lagen kräver att man ska göra.
Hästens grunduppgifter registreras i Blå Basen och därigenom i den centrala hästdatabasen, så att hästen är sökbar. Utöver det görs ingen ytterligare registrering.
Tilläggsregistrering enligt det andra alternativet (Tilläggsregistrering av häst med utländskt pass samt införande i svenskt register) innebär att hästen registreras enligt EUs minimikrav.
Utöver det registreras även eventuell härstamning, det finns möjlighet att registrera ägare på hästen i Sverige, och hästen tilldelas ett svenskt registreringsnummer.
De hästar som sedan tidigare tillhör en stambok, men som saknar motsvarande organisation i Sverige, registreras under raskod 70, som är ”Registrerat hästdjur”.

Vi med frieserhästar går genom den holländska stamboken så vi har redan registreringsnummer och ägarbevis därigenom.

Vid registrering av häst i Tävlingsdatabasen (TDB) kan TDB dra uppgifter direkt från BB om hästen har ett svenskt registringsnummer, men det är inte omständigt att lägga in uppgifterna manuellt heller.
Det är om det eventuellt skulle registreras avkommor som korsningshästar som det skulle spela roll (då härstamning inte registreras i Blå Basen med det ”enkla” alternativet).

Ägarregistrering hos SH är valfritt, och är inte på något sätt juridiskt bindande. Vid registrering av eventuell avkomma till häst registrerad i Blå Basen behöver dock inte eventuellt ägande styrkas om en är registrerad ägare av modern sedan innan, så det kan vara förenklande vid framtida/aktuella passansökningar.

Införande i central hästdatabas

För dig som enbart vill uppfylla minimikraven från EU ska nedanstående skickas in. Eventuell härstamning eller hästens ägaruppgifter kommer inte att registreras.

  1. Ansökningsblankett Blankett
  2. Identitetskontroll. Hästens signalement ska kontrolleras mot passet av en av SH godkänd ID-kontrollant eller en veterinär. I de fall hästen är chipmärkt ska avläsning av chip ske. Hästägaren kan inte identitetskontrollera hästen. Kontrollen får inte vara äldre än 30 dagar från ansökningsdatum.
  3. Passet i original

Pris 650 kr Postens porto- och postförskottsavgifter tillkommer.

Införande i svenskt register

Följande behöver skickas in när du önskar föra in hästen i ett svenskt register. Eventuell härstamning samt ägaruppgifter kommer att registreras.

  1. Ansökningsblankett: Blankett
  2. Identitetskontroll. Hästens signalement ska kontrolleras mot passet av SH godkänd ID-kontrollant eller en veterinär. I de fall hästen är chipmärkt ska avläsning av chip ske. Hästägaren kan inte identitetskontrollera hästen. Kontrollen får inte vara äldre än 30 dagar från ansökningsdatum.
  3. Passet i original
  4. Ägande.

Hur man styrker ägande

Du styrker ditt ägande genom att bifoga en kopia på köpekontraktet eller köpekvittot. Säljare och köpare samt deras underskrifter ska framgå, likaså hästens namn och försäljningsdag. Om du inte har ett köpekontrakt eller köpekvitto måste du skriva ett alternativt ägarintyg där hästens och ägarens namn finns angivet. Ägarintyget ska undertecknas av två ojäviga personer. En blankett för detta intyg finns här: Ägarintyg

Endast en person kan stå som företrädare för hästen. Det ska tydligt framgå av handlingarna vem som ska vara företrädare om flera personer äger hästen.

Pris 800 kr Postens porto- och postförskottsavgifter tillkommer.

Dela den här artikeln:

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER: FACEBOOK | FACEBOOK MEDLEMSGRUPP | FACEBOOK AVELSFORUM |

Svenska Frieserhästföreningen © Alla rättigheter är reserverade | Webbyrå: PAGIO

I samarbete med: