Tilläggsregistrering

Tilläggsregistrering av frieser

För dig som har en häst med utländskt pass är det från 1/1 2016 obligatoriskt att registrera hästen som hemmahörande i Sverige.
Friesern tilläggsregistreras hos Svenska Hästavelsförbundet.
Klicka här för att komma till centrala hästdatabasen, där kan du se om din häst är tilläggsregistrerad

Giltligt pass med tilläggsregistrering

Det gul/gröna passet (se bild längst ner på sidan) måste bytas ut. Det gör man genom att skicka det till KFPS tillsammans med blanketten på länken Blankett nytt pass

Här kommer en förklaring om varför det finns 2 alternativ

Tilläggsregistrering enligt det första alternativet (Tilläggsregistrering av häst med utländskt pass) uppfyller EUs minimikrav, dvs. det lagen kräver att man ska göra.

Hästens grunduppgifter registreras i Blå Basen och därigenom i den centrala hästdatabasen, så att hästen är sökbar. Utöver det görs ingen ytterligare registrering.

Tilläggsregistrering enligt det andra alternativet (Tilläggsregistrering av häst med utländskt pass samt införande i svenskt register) innebär att hästen registreras enligt EUs minimikrav.

Utöver det registreras även eventuell härstamning, det finns möjlighet att registrera ägare på hästen i Sverige, och hästen tilldelas ett svenskt registreringsnummer.

De hästar som sedan tidigare tillhör en stambok, men som saknar motsvarande organisation i Sverige, registreras under raskod 70, som är ”Registrerat hästdjur”.

Vi med frieser går genom den holländska stamboken så vi har redan registreringsnummer och ägarbevis därigenom.

Vid registrering av häst i Tävlingsdatabasen (TDB) kan TDB dra uppgifter direkt från BB om hästen har ett svenskt registringsnummer, men det är inte omständigt att lägga in uppgifterna manuellt heller.

Det är om det eventuellt skulle registreras avkommor som korsningshästar som det skulle spela roll (då härstamning inte registreras i BB med det ”enkla” alternativet).

Ägarregistrering hos SH är valfritt, och är inte på något sätt juridiskt bindande. Vid registrering av eventuell avkomma till häst registrerad i Blå Basen behöver dock inte eventuellt ägande styrkas om en är registrerad ägare av modern sedan innan, så det kan vara förenklande vid framtida/aktuella passansökningar.

Införande i central hästdatabas

För dig som enbart vill uppfylla minimikraven från EU ska nedanstående skickas in. Eventuell härstamning eller hästens ägaruppgifter kommer inte att registreras.

 1. Ansökningsblankett Blankett
 2. Identitetskontroll. Hästens signalement ska kontrolleras mot passet av en av SH godkänd ID-kontrollant eller en veterinär. I de fall hästen är chipmärkt ska avläsning av chip ske. Veterinären intygar i passet. Hästägaren kan inte identitetskontrollera hästen.
  Kontrollen får inte vara äldre än 30 dagar från ansökningsdatum.
 3. Passet i original

Pris
650 kr
Postens porto- och postförskottsavgifter tillkommer.

Införande i svenskt register

Följande behöver skickas in när du önskar föra in hästen i ett svenskt register. Eventuell härstamning samt ägaruppgifter kommer att registreras.

 1. Ansökningsblankett: Blankett
 2. Identitetskontroll. Hästens signalement ska kontrolleras mot passet av SH godkänd ID-kontrollant eller en veterinär. I de fall hästen är chipmärkt ska avläsning av chip ske. Veterinären intygar i passet Hästägaren kan inte identitetskontrollera hästen.
  Kontrollen får inte vara äldre än 30 dagar från ansökningsdatum.
 3. Passet i original
 4. Ägande.

Hur man styrker ägande

Du styrker ditt ägande genom att bifoga en kopia på köpekontraktet eller köpekvittot. Säljare och köpare samt deras underskrifter ska framgå, likaså hästens namn och försäljningsdag. Om du inte har ett köpekontrakt eller köpekvitto måste du skriva ett alternativt ägarintyg där hästens och ägarens namn finns angivet. Ägarintyget ska undertecknas av två ojäviga personer. En blankett för detta intyg finns här: Ägarintyg

Endast en person kan stå som företrädare för hästen. Det ska tydligt framgå av handlingarna vem som ska vara företrädare om flera personer äger hästen.

Pris
800 kr
Postens porto- och postförskottsavgifter tillkommer.

För att läsa mer om tilläggsregistreringen gå in på länken Tilläggsregistrering

Du som fått pass utfärdade till dina hästar innan den 1 januari 2016 behöver inte byta ut de passen. Giltligt pass för frieser är vinröda.
OBS! de gul/gröna (ser gul/grå ut) passen är inte giltliga!

Vid byte till giltligt pass så ska följande Blankett byta ut ogiltligt pass skickas med det gamla passet till KFPS.

Ogiltligt pass
Ogiltligt pass