Ägarbyte

För att kunna genomföra ett ägarbyte och få stambokspapper med ditt namn som ny ägare på måste du vara medlem i både SFHF och KFPS.

• Klicka på länken Medlemskap för att få information om hur du blir medlem.
Länk till medlemsregistrering

Vid ägarbyte:

• Nya ägarens namn och adress skrivs bak på Stambokspappret (det inplastade A4-pappret).
Originalet måste skickas in.

• Skicka det inplastade A4-pappret till KFPS. (Adressen finns nere till höger på framsidan av stambokspappret).
Adress Oprijlaan 1
9205BZ Drachten,
Nederland

• KFPS skickar dig en faktura på kostnaderna för stambokspappret.
Även dessa avgifter måste vara betalda för att KFPS ska skicka ut pappret.

• KFPS skapar ett nytt stambokspapper med nya ägaruppgifter när alla avgifter är betalda.

• När faktura är betald skickas det nya stambokspappret till SFHF som tar kontakt med dig som ny ägare om hur du vill att SFHF skickar ut stambokspappret till dig. (Via Skicka Lätt eller rekommenderat som du som medlem får betala).

• SFHF skickar stambokspappret till dig när fraktavgift är betald.

Det är ingen fara om gamle ägaren inte skrivit på, du kan ändå skicka in stambokspappret. Köpekontrakt kan komma att behöva visas upp.

Vid premiering:

• Stambokspappret tas med till premieringen och lämnas till organisationen som i sin tur lämnar den till domarna. Det går bra att skicka in senare om du vill ha stambokspappret uppdaterat.

• En faktura från KFPS kommer med kostnaderna för tex. inskrivning i stambok eller för sterpredikat. Inga stambokspapper skickas från KFPS så länge det finns obetalda avgifter!

• KFPS skriver ut ett nytt stambokspapper som skickas till SFHF som i sin tur skickar den till dig som medlem.

När hästen dör:
När en häst dör så går det bra att gå in på ”my kfps” och rapportera dödsfall samt orsak. Stambokspappret skickas till KFPS, depositionsavgiften betalas tillbaka.
Hästar blir utskrivna efter 40 år från stamboken ifall man inte skickar in något.
För statistiken är det bra om det rapporteras när hästen dör. 

Observera att man måste vara medlem i KFPS för att de ska betala tillbaka depositionsavgiften!