Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning för 2013

Ordförande
Jana Thoren, nyval 1 år

Ledamöter
Stefan Lagerblad, omval 2 år Gunilla Björn, Ledamot, sittande
Lotta Johansson, Ledamot, sittande
Helen Hilton Bogren, Ledamot omval 2 år
Arne Nyström Ledamot, omval, 2 år
Per Forslund Ledamot, nyval 2 år

Suppleanter (valda på 1 år) Åsa Nordström, omval
Eva Kovac, omval Pernilla Wigren, omval
Mikaela Zetterstrand, nyval

Valberedning:
Britt-Marie Ekbergh, sammankallande samt Ann-Margret Johansson och Maria Borgegård

Fler artiklar som publicerats nyligen

Sök information

Väntar du på stamtavlan?

Ni som väntar på att era stamtavlor ska komma tillbaka från KFPS, se till att ni betalat medlemskap! Fakturan från KFPS gällande depositionsavgiften måste också vara betald.

Artikelarkiv