Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning för 2013

Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning för 2013

Ordförande
Jana Thoren, nyval 1 år

Ledamöter
Stefan Lagerblad, omval 2 år Gunilla Björn, Ledamot, sittande
Lotta Johansson, Ledamot, sittande
Helen Hilton Bogren, Ledamot omval 2 år
Arne Nyström Ledamot, omval, 2 år
Per Forslund Ledamot, nyval 2 år

Suppleanter (valda på 1 år) Åsa Nordström, omval
Eva Kovac, omval Pernilla Wigren, omval
Mikaela Zetterstrand, nyval

Valberedning:
Britt-Marie Ekbergh, sammankallande samt Ann-Margret Johansson och Maria Borgegård

Dela den här artikeln:

Facebook
Email

Vill du läsa mer? Kanske något av följande är intressant:

Vill du läsa mer? Kanske något av följande är intressant: