Valberedningens förslag till styrelse 2017

Här kommer valberedningens förslag till styrelse 2017!

Ordförande väljs på 1 år
Lotta Kallberg Wallden

Ledamot
Annika Palmgren (1 år kvar)

Ledamöter som väljs på 2 år
Michaela Brandin
Susanne Skalin
Ewa Ring

Ledamöter som väljs på 1 år
Ulrika Holst (fyllnadsval)
Amarins Bouma (fyllnadsval)

Suppleant väljs på 1 år
Ulrika Söderberg
Stefan Lagerblad

Revisor
Päivi Jokela