Val av hingst

Aarnold 471

Vi rekommenderar alla stoägare att enbart använda sig av avelsgodkända, stamboksförda hingstar av KFPS!

KFPS har bland världens strängaste krav för att godkänna hingstar. Efter flera tuffa urvalsrundor där exteriör och gångarter samt även hingstens härstamning bedöms går några unga hingstar vidare till ett 70 dagars bruksprov. Där utbildas och testas de och poängsätts avseende gångarter, ridbarhet och körbarhet i både dressyrkörning och showkörning (alla hingstar måste alltså både visa prov på ridbarhet och körbarhet). De poängsätts även i stalluppförande och temperament. Några andra rasföreningar har liknande prov men det finns raser där hingstar blir godkända för avel enbart med kriteriet att de är veterinärt utan anmärkning!

Efter bruksproven publiceras träningsrapporter, där man förutom poängen kan läsa om hur hästen uppfört sej och utvecklats under provet och framför allt varför den blev godkänd eller inte.
De hingstar som klarar bruksprovet med godkända betyg får betäckningstillstånd för ett begränsat antal ston i ett begränsat antal år. När avkommorna blivit tillräckligt gamla görs ytterligare gallring. Då blir de hingstar som visat att de genom avkomman förbättrat rasen permanent godkända medan övriga “kasseras”.

Hela detta förfarande är en mycket stor fördel för oss uppfödare. Vi vet att de godkända hingstarna är bra, sedan gäller det “bara” att välja den som passar vårt sto och förstås vårt avelsmål. Det är förstås samtidigt betydligt svårare att få en egen uppfödd hingst godkänd, men ibland måste de egna önskemålen stå tillbaka för rasens bästa.

I Sverige ser man ibland ”avelsvärderade” hingstar eller hingstar med ”språngsedel” bjudas ut till avel. Dessa är på inget sätt godkända av någon stambok. Det är inte ”förbjudet” att använda dem, men lite av lotteri kan man tycka att det är.

Vilken Hingst skall jag välja för betäckning?

När beslutet är taget att betäcka sitt sto uppstår flera frågor kring vilken hingst som är rätt
match och vad som är viktigt att tänka på i sitt val. Det finns flera faktorer som bör tas i
beaktning. Här får du tips på vad du bör tänka på.

KFPS Databas

KFPS har en databas med information om samtliga stambokförda frieserhästar och mycket
kunskapsnyttigt om de godkända hingstarna. Funderar du på att betäcka ditt sto kan det
vara en bra investering att bli medlem i även KFPS om du inte redan är det. Medlemskapet
ger dig en personlig inloggning till databasen där du enkelt hittar all information om din häst och
kan till exempel matcha ditt sto med de godkända hingstarna för att kolla inavelsprocent
samt risk för genetiska sjukdomar såsom dvärgväxt och vattenskalle.

Avelsmål

Läs igenom avelsmålen för den Friesiska hästen för att skapa dig en uppfattning om hur
moderstamboken ser på rasen idag och vilka avelsmålsättningar som finns. Oavsett vad du
själv har för mål med din avel är det centralt att avla mot stambokens riktlinjer. Det är också
viktigt att fundera på vad det är för häst du vill avla fram både psykiskt och fysiskt och lägga
det som en av byggstenarna i ditt val av hingst.

Karaktären på ditt sto

Målsättningen med aveln borde vara att avkomman skall bli ”bättre” än originalet. Vilket
betyder att det är väsentligt att du noga och kritiskt studerar ditt stos för- och nackdelar. Har
stoet blivit visad på premiering som 3 åring eller senare så finns hennes ”linear score”
dokumenterat. Varje kroppsdel och gångarter bedöms utifrån rasstandard och 25 bedömningspunkter betygssätts. Läs mer på sidan Information om premiering och på avelsforumet på Facebook som beskriver mer ingående hur ”linear score” fungerar.

När stoets svagheter och styrkor har identifierats- det kan till exempel vara kort trav eller för lite man och svans etc, så kan man börja leta efter en hingst som har mycket av dessa egenskaper. Fokusera på 2 eller 3 karaktärsdrag som du vill förbättra hos ditt sto.

Stolinje och DNA

Ännu en fördel är att vid planerad betäckning logga in på KFPS databas där du hittar mer
information om ditt stos ”stolinje”. Du kan klicka runt på din hästs stamtavla och få mycket
värdefull information om förfäders avkommor och nedärvda egenskaper såsom storlek, färg,
vita markeringar och annat.

Att DNA testa sitt sto mot genetiska sjukdomar rekommenderas av KFPS. Om sjukdomar som vattenskalle och dvärgväxt skall drabba fölet krävs att båda föräldrarna är bärare av genen. Det finns godkända hingstar som är bärare (samtliga testas) och den informationen finns på KFPS hemsida. Om du vet att ditt sto är bärare av en gen skall alltså hingstar som är bärare väljas bort för att eliminera sjukdomsrisk. Läs mer om DNA-testet på sidan Information om avel med frieserhästar.

Potentiella hingstar

Går du igenom ovan steg har du kommit en bra bit på väg att kunna göra ett väl genomtänkt
val av hingst till ditt sto. Ett annat hjälpfullt dokument att använda sig av som du hittar med
inlogg till KFPS databas är katalogen med ”stallion information”. Där kan du hitta information
såsom linear score, släktskap och bärare av sjukdomsgen, sport resultat, betäckningsstatistik
och kvalitet på avkommor.

Breeding values

Betyder ”avelsvärden” och är det som hästen nedärver till sina avkommor. Samtliga
godkända hingstar har en lista med breeding values innehållande de 25 bedömningspunkterna med linear score samt 5 betygsatta karaktärsdrag, ibland finns även bedömning på ”sportförmåga” med. Pålitlighetsgraden varierar kraftigt i breeding values och beskrivs i procentenheter. Det är flera faktorer som spelar in i beräkningen, bland annat hur många avkommor hingsten har fått samt hur många av dessa som blivit visade på premiering. Vill man vara på det ”säkra sidan” i sitt val rekommenderas att välja en hingst med minst 80% i pålitlighetsgrad när man kollar på dess breeding values. I bedömningsskalan är 100 medeltal med en räckvidd på 4 poäng åt vardera håll (96-104). Vill du påverka specifika drag hos ditt sto rekommenderas att hingsten har minst 105 poäng.

Inavel och släktskap

Två andra viktiga faktorer i valet av hingst är inavelsgrad samt släktskapet. Då KFPS är en
stängd stambok är det av viktigt att hålla koll på dessa procent när du väljer hingst till ditt
sto. Man avråder starkt från att ha mer än 5% i inavelsprocent i den tänkta matchen. Den
andra saken att hålla koll på är släktskapet som en individ har till den totala Frieserhästpopulationen.
Ju fler ”släktingar” ditt sto har, desto högre släktskapsprocent. Om en hingst får mycket avkommor kommer även hans släktskap till populationen av förklarliga skäl öka.
KFPS föredrar en släktskapsprocent som ej överstiger 17,5%. Du kan snabbt och enkelt få koll
på hur matchningen mellan hingstarna och ditt sto ser ut via databasen.

Övriga faktorer i valet av hingst

Om du planerar att beställa semin från en hingst utanför Sverige behöver du se över vilka hingstar som står på EU- godkända seminstationer. Fryst semin är ett alternativ till färsk, båda har sina för och nackdelar men generellt föredrar veterinärerna att inseminera med färsk då resultatet oftast blir säkrare. Men med en kunnig och erfaren veterinär och station kan fryst vara ett alternativ.

Mer läsning finns i artikelarkiven för Avel och Hingstar samt på sidan Svenska uppfödare.

Vid fler frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till Svenska
Frieserhästföreningens avelsråd på avel@sfhf.se

Lycka till med dina framtida betäckningar!

Dela den här artikeln:

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER: FACEBOOK | FACEBOOK MEDLEMSGRUPP | FACEBOOK AVELSFORUM |

Svenska Frieserhästföreningen © Alla rättigheter är reserverade | Webbyrå: PAGIO

I samarbete med: