Upprop Chorioptes (fotskabb/benskabb)

FORSKNING OM MUGG & RASP OCH UTVECKLING AV BÄTTRE DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING AV BENSKABB (Chorioptes).

SLU har för närvarande ett forskningsprojekt där de arbetar med mugg & rasp hos häst.
Som en del i detta arbete söker de nu hästar med benskabb (Chorioptes).
Har du en häst som du tror kan ha Chorioptes kan de för närvarande erbjuda gratis provtagning där det av praktiska skäl är genomförbart.

Prover kommer då att tas med hjälp av både skrap- och tejpprover för direktmikroskopering samt med tops för så kallad PCR-analys (en mycket känslig metod för att påvisa förekomst av parasitens DNA).
Projektet drivs av SLU och SVA gemensamt och i samarbete med norska kollegor, med medel från Stiftelsen Hästforskning.

Kontakta gärna Kerstin.Bergvall@slu.se

Kerstin Bergvall
Leg vet
Diplomate of European College of Veterinary dermatology

Fler artiklar som publicerats nyligen

Sök information

Väntar du på stamtavlan?

Ni som väntar på att era stamtavlor ska komma tillbaka från KFPS, se till att ni betalat medlemskap! Fakturan från KFPS gällande depositionsavgiften måste också vara betald.

Artikelarkiv