Svenska uppfödare

SFHF premiering föl

Svenska Frieserhästföreningens (SFHF) uppfödarlista Uppfödarlistan har som syfte att marknadsföra svenska frieserhästuppfödare och deras uppfödningar samt göra det lättare för hästköpare att hitta uppfödare i Sverige. De uppfödare som finns med på listan har förbundit sig att följa SFHF:s och KFPS regler för uppfödning samt andra kriterier som framgår längst ner på denna sida. Några […]