Användning

Redan i början av 1800-talet började frieserhästen att användas för travtävlingar i Holland. Frieserhästens höga knäaktion och förmåga att ta för sig i travet gjorde den mycket framgångsrik jämfört med andra raser. Den amerikanska Orlowtravaren är till stor del framavlad med hjälp av den friesiska hästen. Tack vare sitt lugna temperemant, sin intelligens och sin […]