Svenska Frieserhästföreningens avelsforum

Vi i Svenska Frieserhästföreningens styrelse och i avelskommittén sjösätter nu en ny facebook grupp ”Svenska Frieserhästföreningens Avelsforum”, länk https://www.facebook.com/groups/604031253281277/ avsedd för alla avelsintresserade medlemmar i SFHF som vill prata avel och uppfödning av frieserhästar i Sverige. Gruppen är en sluten grupp och endast medlemmar i SFHF släpps in, så svara på några frågor i samband med att Ni ansöker om medlemskap i gruppen.

Eftersom vi i styrelsen har uppmärksammat ett stadigt växande intresse för avel och uppfödning i Sverige, vilket vi tycker är jätteroligt och eftersom frågorna är många ute på olika frieserforum, så har vi sett ett behov av att försöka samla så mycket utbyte av information och kunskap som möjligt under ett och samma tak.

Svenska Frieserhästföreningens Avelsforum, är en grupp som vi hoppas kommer att fungera som en bra informations- och inspirationskälla för våra medlemmar, då många frågor kan uppstå både vad avser avel och uppfödning. Samtidigt får vi möjlighet att knyta an till varandra, dela ett gemensamt intresse som vi brinner för likt vi brinner för dessa fantastiska frieserhästar och dess framtida förutsättningar. Om du söker kunskap eller har kunskap och erfarenhet att dela med dig utav, varmt välkommen till denna grupp och gör den levande.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Dela den här artikeln:

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER: FACEBOOK | FACEBOOK MEDLEMSGRUPP | FACEBOOK AVELSFORUM |

Svenska Frieserhästföreningen © Alla rättigheter är reserverade | Webbyrå: PAGIO

I samarbete med: