Stort TACK till alla som gjorde årets premiering till ett lyckat evenemang!

Stort TACK till premieringens sponsorer och alla andra som var med och gjorde årets premiering tilll ett väl genomfört evenemang!