Startlista Åstorp IBOP & premiering 2019

Här kommer startlistorna för Åstorps premiering!

Domare: J. Hellinx, Belgium  & M. Gasseling, Netherlands

IBOP Ridingtest
Tidsåtgång cirka 100 min

031 Regina út ’e Polder 200500340 Stb
Geb.: 21-02-2005 Tongnr/Chipnr: 528210000641757 Aft.: –
V. Tsjerk 328 199008331 Stb Sport Pref
M. Tsjitske ut de Polder 199003560 Stb Ster Pref *5
MV. Reitse 272 197802721 Stb Sport Pref
Fokker: R. de Jong, Nij Beets
Eig.: Anna Stridh, Mjöhult

032 Zillah J&H 200704048 Stb
Geb.: 31-05-2007 Tongnr/Chipnr: 528210002010389 Aft.: –
V. Aan 416 200044011 Stb
M. Linnea J&H 200303058 Stb Ster
MV. Heinse 354 199401891 Stb Sport Pref
Fokker: Mevr. J. Jellema-Haijtema, Heeg
Eig.: Marcus Dalén, Vinslöv

033 Carina v. ’t Goed d. Bouwheide 200804934 Stb
Geb.: 22-04-2008 Tongnr/Chipnr: 967000001392448 Aft.: –
V. Tsjipke 399 199823751 Stb
M. Kallista van de Warande 200306804 Vb M
MV. Erik 351 199320351 Stb Sport
Fokker: Dhr. M. Cannie-Cloet, Wielsbeke
Eig.: Bianka Karlsson, Ryssby

034 Jarta van Toarp 201102406 Vb M
Geb.: 05-04-2011 Tongnr/Chipnr: 752098100478103 Aft.: –
V. Harmen 424 200223361 Stb Sport
M. Wytskje-Maeike fan ’t Nije Lok 199901810 Stb Ster
MV. Fetse 349 199303791 Stb Sport
Fokker: Keith Olsson, Gällstad
Eig.: Pia Linders, Svedala

035 Jadore J&H 201103483 Stb Ster
Geb.: 13-06-2011 Tongnr/Chipnr: 752098100569805 Aft.: –
V. Anders 451 200014251 Stb Sport-Elite
M. Zillah J&H 200704048 Stb
MV. Aan 416 200044011 Stb
Fokker: Mevr. J. Jellema-Haijtema, Heeg
Eig.: Mikaela Brandin, Bjärred

037 Ulrike Fan Henswoude 201400113 Stb Ster
Geb.: 27-02-2014 Tongnr/Chipnr: 528210004113124 Aft.: –
V. Wylster 463 200704635 Stb Sport-Elite
M. Enette fan Henswoude 200904419 Stb Ster
MV. Wobke 403 199901951 Stb Sport
Fokker: G.A. Bouma, Aldeboarn
Eig.: Aftonmora Friesians, Jonstorp

038 Zafiera P.van de Sprong 201501802 Stb Ster
Geb.: 08-04-2015 Tongnr/Chipnr: 528210004262048 Aft.: –
V. Alwin 469 200801759 Stb Sport
M. Parel Anke March van de Sprong 200500132 Stb Ster
MV. Jasper 366 199520431 Stb Sport Elite Pref
Fokker: Mevr. A. van Kempen-Elberse, Rijkevoort
Eig.: Aftonmora Friesians, Jonstorp

Klass 1 Hingstföl
Tidsåtgång: 15 min

001 Lorenzo Sognatore af Aftonmora 201900160 Vb H
Geb.: 27-02-2019 Chipnr: 752094100023397 Aft.: –
V. Mees 497 201201049 Stb Sport
M. Imke van ’t Maarssens Veen 201000095 KFPS Stb Kroon Chipnr: 528210002372747
MV. Mewes 438 200401257 Stb
Fokker/Eig.: Aftonmora Friesians, Jonstorp

002 Lieuwe 201903010 VVR H
Geb.: 27-04-2019 Aft.: –
V. Alwin 469 200801759 Stb Sport
M. Janny út é Polder 200306238 Stb Chipnr: 985120005837410
MV. Folkert 353 199302821 Stb Sport Pref
Fokker/Eig.: Anna Stridh, Mjöhult

Klass 5 4 åriga och äldre fölboksston för inskrivning i stamboken (VB)
Tidsåtgång: 30 min

003 Jarta van Toarp 201102406 Vb M
Geb.: 05-04-2011 Chipnr: 752098100478103 Aft.: –
V. Harmen 424 200223361 Stb Sport
M. Wytskje-Maeike fan ’t Nije Lok 199901810 Stb Ster Chipnr: 985100005801657
MV. Fetse 349 199303791 Stb Sport
Fokker: Keith Olsson, Gällstad
Eig.: Pia Linders, Svedala

004 Jaapke von Schönerlinde 201102524 Vb M
Geb.: 05-05-2011 Chipnr: 276096909113966 Aft.: –
V. Mewes 438 200401257 Stb
M. Tjitske v. De Blinkert 199829880 Stb Chipnr: 985100006061977
MV. Teunis 332 199002891 Stb Sport Pref
Fokker: Mevr. J. Liers, Berlin
Eig.: Ing-Mari Andersson, Moheda

005 Judith 201104338 Vb M
Geb.: 26-04-2011 Chipnr: 968000005747785 Aft.: –
V. Mewes 438 200401257 Stb
M. Jeltje Tanja T. 200303391 Stb Ster Chipnr: 985120006349851
MV. Leffert 306 198603061 Stb Sport Pref
Fokker: Alette Sederholm, Ålberga
Eig.: Maria Andersson, Kareby

Klass 6 3 åriga ston för inskrivning i stamboken (VB)
Tidsåtgång: 20 min

006 Chiraat Jiska J&H 201601718 Vb M
Geb.: 15-05-2016 Chipnr: 528210004537046 Aft.: –
V. Maurits 437 200400178 Stb Sport
M. Jiska Esther H. 201101279 Stb Kroon Sport Chipnr: 528210002378987
MV. Eibert 419 200103511 Stb Sport
Fokker: P. Haijtema, Heeg
Eig.: Mevr. J. Jellema-Haijtema, Heeg

007 Birit Zanna J&H 201601823 Vb M
Geb.: 18-05-2016 Chipnr: 528210004537351 Aft.: –
V. Maurits 437 200400178 Stb Sport
M. Zanna Esther H. 200702019 Stb Model Sport Chipnr: 528210002021039
MV. Eibert 419 200103511 Stb Sport
Fokker: P. Haijtema, Heeg
Eig.: Mevr. J. Jellema-Haijtema, Heeg

Klass 7 stamboksston för ev uppgradering 4 år och äldre
Tidsåtgång: 45 min

008 Regina út ’e Polder 200500340 Stb
Geb.: 21-02-2005 Chipnr: 528210000641757 Aft.: –
V. Tsjerk 328 199008331 Stb Sport Pref
M. Tsjitske ut de Polder 199003560 Stb Ster Pref *5 Chipnr: 528210000476332
MV. Reitse 272 197802721 Stb Sport Pref
Fokker: R. de Jong, Nij Beets
Eig.: Anna Stridh, Mjöhult

009 Zarina B. 200702212 Stb
Geb.: 15-04-2007 Chipnr: 528210000783233 Aft.: –
V. Tsjabring 429 199809181 Stb Sport
M. Esther B. 200116020 Stb Ster Chipnr: 985100006584342
MV. Leffert 306 198603061 Stb Sport Pref
Fokker: Mevr. A. Kuipers-Brouwer, Jelsum
Eig.: Charlotta Westbroek, Strövelstorp

010 Zillah J&H 200704048 Stb
Geb.: 31-05-2007 Chipnr: 528210002010389 Aft.: –
V. Aan 416 200044011 Stb
M. Linnea J&H 200303058 Stb Ster Chipnr: 985120015591840
MV. Heinse 354 199401891 Stb Sport Pref
Fokker: Mevr. J. Jellema-Haijtema, Heeg
Eig.: Marcus Dalén, Vinslöv

011 Aareke 200801093 Stb
Geb.: 30-03-2008 Chipnr: 528210002079860 Aft.: –
V. Haitse 425 200231761 Stb Sport-Elite
M. Afke H. 200004540 Stb Ster Chipnr: 985100005905334
MV. Nanning 374 199617561 Stb
Fokker: Mevr. Th. Hooymans, Kerkdriel
Eig.: Marianne o.P.G. Larsson, Tomelilla

012 Carina v. ’t Goed d. Bouwheide 200804934 Stb
Geb.: 22-04-2008 Chipnr: 967000001392448 Aft.: –
V. Tsjipke 399 199823751 Stb
M. Kallista van de Warande 200306804 Vb M Chipnr: 985120006381832
MV. Erik 351 199320351 Stb Sport
Fokker: Dhr. M. Cannie-Cloet, Wielsbeke
Eig.: Bianka Karlsson, Ryssby

013 Freya från Jägersborg 200903714 Stb
Geb.: 29-05-2009 Chipnr: 752097800114419 Aft.: –
V. Mewes 438 200401257 Stb
M. Isa 200212610 Stb Ster Chipnr: 985120005817020
MV. Fabe 348 199311601 Stb Sport Pref
Fokker: Mrs. Anneli Persson, Mörarp
Eig.: Marie Borgström, Bjärred

014 Irina von Falkenruh 201005472 Stb
Geb.: 25-01-2010 Chipnr: 276020000253775 Aft.: –
V. Brandus 345 199209121 Stb Sport Pref
M. Jana von Falkenruh 200307875 Stb Ster Chipnr: 985120015551279
MV. Tije 401 199835781 Stb Sport
Fokker: G. Falk, Sprockhövel
Eig.: Marie Hässig, Höganäs

Klass 8 Sterston 4-6 år för ev uppgradering
Tidsåtgång: 5 min

015 Zafiera P.van de Sprong 201501802 Stb Ster
Geb.: 08-04-2015 Chipnr: 528210004262048 Aft.: –
V. Alwin 469 200801759 Stb Sport
M. Parel Anke March van de Sprong 200500132 Stb Ster Chipnr: 528210000574489
MV. Jasper 366 199520431 Stb Sport Elite Pref
Fokker: Mevr. A. van Kempen-Elberse, Rijkevoort
Eig.: Aftonmora Friesians, Jonstorp

Klass 9 Sterston 7 år och äldre för ev uppgradering
Tidsåtgång: 20 min

016 Jadore J&H 201103483 Stb Ster
Geb.: 13-06-2011 Chipnr: 752098100569805
Laatste werpdatum: 23-03-2018 Aft.: –
V. Anders 451 200014251 Stb Sport-Elite
M. Zillah J&H 200704048 Stb Chipnr: 528210002010389
MV. Aan 416 200044011 Stb
Fokker: Mevr. J. Jellema-Haijtema, Heeg
Eig.: Mikaela Brandin, Bjärred

017 Mindi van de Demro stables 201200688 Stb Ster
Geb.: 03-03-2012 Chipnr: 528210002713384
Laatste werpdatum: 20-01-2019 Aft.: –
V. Tsjalle 454 200600248 Stb Sport Pref
M. Tjitske van de Hamelspoel 199805150 Stb Model Sport Pref Pres*6 Chipnr: 985100006196726
MV. Teunis 332 199002891 Stb Sport Pref
Fokker: Demro Stables, Mierlo
Eig.: Aftonmora Friesians, Jonstorp

018 Maureen Lester J&H 201202192 Stb Ster
Geb.: 14-05-2012 Chipnr: 528210002835563
Laatste werpdatum: 22-04-2018 Aft.: –
V. Reinder 452 200500407 Stb Sport
M. Lester H. 200306829 Stb Ster Chipnr: 985120015000840
MV. Onne 376 199619181 Stb Sport
Fokker: P. Haijtema, Heeg
Eig.: Mevr. J. Jellema-Haijtema, Heeg

Klass 10 Kroonston
Tidsåtgång: 15 min

019 Imke van ’t Maarssens Veen 201000095 KFPS Stb Kroon
Geb.: 14-02-2010 Chipnr: 528210002372747
Laatste werpdatum: 27-02-2019 Aft.: –
V. Mewes 438 200401257 Stb
M. Sonya H. 200504290 Stb Ster Chipnr: 528210000580736
MV. Wikke 404 199903451 Stb Sport
Fokker: Mevr. G. Schalkwijk-Algera, Maarssen
Eig.: Aftonmora Friesians, Jonstorp

020 Mona Lisa M. 201200670 KFPS Stb Kroon
Geb.: 23-03-2012 Chipnr: 276020000253050
Laatste werpdatum: 30-05-2018 Aft.: –
V. Maurits 437 200400178 Stb Sport
M. Jeltje Hiltsje M. 200303668 Stb Ster Chipnr: 985120015543186
MV. Tsjibbe 388 199803691 Stb
Fokker: R. van der Meer & B. van der Meer, Wangerland
Eig.: Aftonmora Friesians, Jonstorp

Klass 12 valack för inskrivning i stamboken från 3 år (VB)
Tidsåtgång: 10 min

021 Menelaos från Jägersborg 201203490 Vb H
Geb.: 08-07-2012 Chipnr: 752098100635244 Aft.: –
V. Gjalt 426 200244671 Stb Sport
M. Isa 200212610 Stb Ster Chipnr: 985120005817020
MV. Fabe 348 199311601 Stb Sport Pref
Fokker: Mrs. Anneli Persson, Mörarp
Eig.: Mikaela Brandin, Bjärred

Klass 17 Hingstar för ev sterförklaring
Tidsåtgång: 10 min

022 Balder fan Nyhem 201601563 Vb H
Geb.: 30-04-2016 Chipnr: 900049001017327 Aft.: –
V. Beart 411 200008071 Stb Sport Pref
M. Jadore J&H 201103483 Stb Ster Chipnr: 752098100569805
MV. Anders 451 200014251 Stb Sport-Elite
Fokker/Eig.: Mikaela Brandin, Bjärred

Fler artiklar som publicerats nyligen

Sök information

Väntar du på stamtavlan?

Ni som väntar på att era stamtavlor ska komma tillbaka från KFPS, se till att ni betalat medlemskap! Fakturan från KFPS gällande depositionsavgiften måste också vara betald.

Artikelarkiv