Startlista Åstorp IBOP & premiering 2019

Här kommer startlistorna för Åstorps premiering!

Domare: J. Hellinx, Belgium  & M. Gasseling, Netherlands

IBOP Ridingtest
Tidsåtgång cirka 100 min

031 Regina út ’e Polder 200500340 Stb
Geb.: 21-02-2005 Tongnr/Chipnr: 528210000641757 Aft.: –
V. Tsjerk 328 199008331 Stb Sport Pref
M. Tsjitske ut de Polder 199003560 Stb Ster Pref *5
MV. Reitse 272 197802721 Stb Sport Pref
Fokker: R. de Jong, Nij Beets
Eig.: Anna Stridh, Mjöhult

032 Zillah J&H 200704048 Stb
Geb.: 31-05-2007 Tongnr/Chipnr: 528210002010389 Aft.: –
V. Aan 416 200044011 Stb
M. Linnea J&H 200303058 Stb Ster
MV. Heinse 354 199401891 Stb Sport Pref
Fokker: Mevr. J. Jellema-Haijtema, Heeg
Eig.: Marcus Dalén, Vinslöv

033 Carina v. ’t Goed d. Bouwheide 200804934 Stb
Geb.: 22-04-2008 Tongnr/Chipnr: 967000001392448 Aft.: –
V. Tsjipke 399 199823751 Stb
M. Kallista van de Warande 200306804 Vb M
MV. Erik 351 199320351 Stb Sport
Fokker: Dhr. M. Cannie-Cloet, Wielsbeke
Eig.: Bianka Karlsson, Ryssby

034 Jarta van Toarp 201102406 Vb M
Geb.: 05-04-2011 Tongnr/Chipnr: 752098100478103 Aft.: –
V. Harmen 424 200223361 Stb Sport
M. Wytskje-Maeike fan ’t Nije Lok 199901810 Stb Ster
MV. Fetse 349 199303791 Stb Sport
Fokker: Keith Olsson, Gällstad
Eig.: Pia Linders, Svedala

035 Jadore J&H 201103483 Stb Ster
Geb.: 13-06-2011 Tongnr/Chipnr: 752098100569805 Aft.: –
V. Anders 451 200014251 Stb Sport-Elite
M. Zillah J&H 200704048 Stb
MV. Aan 416 200044011 Stb
Fokker: Mevr. J. Jellema-Haijtema, Heeg
Eig.: Mikaela Brandin, Bjärred

037 Ulrike Fan Henswoude 201400113 Stb Ster
Geb.: 27-02-2014 Tongnr/Chipnr: 528210004113124 Aft.: –
V. Wylster 463 200704635 Stb Sport-Elite
M. Enette fan Henswoude 200904419 Stb Ster
MV. Wobke 403 199901951 Stb Sport
Fokker: G.A. Bouma, Aldeboarn
Eig.: Aftonmora Friesians, Jonstorp

038 Zafiera P.van de Sprong 201501802 Stb Ster
Geb.: 08-04-2015 Tongnr/Chipnr: 528210004262048 Aft.: –
V. Alwin 469 200801759 Stb Sport
M. Parel Anke March van de Sprong 200500132 Stb Ster
MV. Jasper 366 199520431 Stb Sport Elite Pref
Fokker: Mevr. A. van Kempen-Elberse, Rijkevoort
Eig.: Aftonmora Friesians, Jonstorp

Klass 1 Hingstföl
Tidsåtgång: 15 min

001 Lorenzo Sognatore af Aftonmora 201900160 Vb H
Geb.: 27-02-2019 Chipnr: 752094100023397 Aft.: –
V. Mees 497 201201049 Stb Sport
M. Imke van ’t Maarssens Veen 201000095 KFPS Stb Kroon Chipnr: 528210002372747
MV. Mewes 438 200401257 Stb
Fokker/Eig.: Aftonmora Friesians, Jonstorp

002 Lieuwe 201903010 VVR H
Geb.: 27-04-2019 Aft.: –
V. Alwin 469 200801759 Stb Sport
M. Janny út é Polder 200306238 Stb Chipnr: 985120005837410
MV. Folkert 353 199302821 Stb Sport Pref
Fokker/Eig.: Anna Stridh, Mjöhult

Klass 5 4 åriga och äldre fölboksston för inskrivning i stamboken (VB)
Tidsåtgång: 30 min

003 Jarta van Toarp 201102406 Vb M
Geb.: 05-04-2011 Chipnr: 752098100478103 Aft.: –
V. Harmen 424 200223361 Stb Sport
M. Wytskje-Maeike fan ’t Nije Lok 199901810 Stb Ster Chipnr: 985100005801657
MV. Fetse 349 199303791 Stb Sport
Fokker: Keith Olsson, Gällstad
Eig.: Pia Linders, Svedala

004 Jaapke von Schönerlinde 201102524 Vb M
Geb.: 05-05-2011 Chipnr: 276096909113966 Aft.: –
V. Mewes 438 200401257 Stb
M. Tjitske v. De Blinkert 199829880 Stb Chipnr: 985100006061977
MV. Teunis 332 199002891 Stb Sport Pref
Fokker: Mevr. J. Liers, Berlin
Eig.: Ing-Mari Andersson, Moheda

005 Judith 201104338 Vb M
Geb.: 26-04-2011 Chipnr: 968000005747785 Aft.: –
V. Mewes 438 200401257 Stb
M. Jeltje Tanja T. 200303391 Stb Ster Chipnr: 985120006349851
MV. Leffert 306 198603061 Stb Sport Pref
Fokker: Alette Sederholm, Ålberga
Eig.: Maria Andersson, Kareby

Klass 6 3 åriga ston för inskrivning i stamboken (VB)
Tidsåtgång: 20 min

006 Chiraat Jiska J&H 201601718 Vb M
Geb.: 15-05-2016 Chipnr: 528210004537046 Aft.: –
V. Maurits 437 200400178 Stb Sport
M. Jiska Esther H. 201101279 Stb Kroon Sport Chipnr: 528210002378987
MV. Eibert 419 200103511 Stb Sport
Fokker: P. Haijtema, Heeg
Eig.: Mevr. J. Jellema-Haijtema, Heeg

007 Birit Zanna J&H 201601823 Vb M
Geb.: 18-05-2016 Chipnr: 528210004537351 Aft.: –
V. Maurits 437 200400178 Stb Sport
M. Zanna Esther H. 200702019 Stb Model Sport Chipnr: 528210002021039
MV. Eibert 419 200103511 Stb Sport
Fokker: P. Haijtema, Heeg
Eig.: Mevr. J. Jellema-Haijtema, Heeg

Klass 7 stamboksston för ev uppgradering 4 år och äldre
Tidsåtgång: 45 min

008 Regina út ’e Polder 200500340 Stb
Geb.: 21-02-2005 Chipnr: 528210000641757 Aft.: –
V. Tsjerk 328 199008331 Stb Sport Pref
M. Tsjitske ut de Polder 199003560 Stb Ster Pref *5 Chipnr: 528210000476332
MV. Reitse 272 197802721 Stb Sport Pref
Fokker: R. de Jong, Nij Beets
Eig.: Anna Stridh, Mjöhult

009 Zarina B. 200702212 Stb
Geb.: 15-04-2007 Chipnr: 528210000783233 Aft.: –
V. Tsjabring 429 199809181 Stb Sport
M. Esther B. 200116020 Stb Ster Chipnr: 985100006584342
MV. Leffert 306 198603061 Stb Sport Pref
Fokker: Mevr. A. Kuipers-Brouwer, Jelsum
Eig.: Charlotta Westbroek, Strövelstorp

010 Zillah J&H 200704048 Stb
Geb.: 31-05-2007 Chipnr: 528210002010389 Aft.: –
V. Aan 416 200044011 Stb
M. Linnea J&H 200303058 Stb Ster Chipnr: 985120015591840
MV. Heinse 354 199401891 Stb Sport Pref
Fokker: Mevr. J. Jellema-Haijtema, Heeg
Eig.: Marcus Dalén, Vinslöv

011 Aareke 200801093 Stb
Geb.: 30-03-2008 Chipnr: 528210002079860 Aft.: –
V. Haitse 425 200231761 Stb Sport-Elite
M. Afke H. 200004540 Stb Ster Chipnr: 985100005905334
MV. Nanning 374 199617561 Stb
Fokker: Mevr. Th. Hooymans, Kerkdriel
Eig.: Marianne o.P.G. Larsson, Tomelilla

012 Carina v. ’t Goed d. Bouwheide 200804934 Stb
Geb.: 22-04-2008 Chipnr: 967000001392448 Aft.: –
V. Tsjipke 399 199823751 Stb
M. Kallista van de Warande 200306804 Vb M Chipnr: 985120006381832
MV. Erik 351 199320351 Stb Sport
Fokker: Dhr. M. Cannie-Cloet, Wielsbeke
Eig.: Bianka Karlsson, Ryssby

013 Freya från Jägersborg 200903714 Stb
Geb.: 29-05-2009 Chipnr: 752097800114419 Aft.: –
V. Mewes 438 200401257 Stb
M. Isa 200212610 Stb Ster Chipnr: 985120005817020
MV. Fabe 348 199311601 Stb Sport Pref
Fokker: Mrs. Anneli Persson, Mörarp
Eig.: Marie Borgström, Bjärred

014 Irina von Falkenruh 201005472 Stb
Geb.: 25-01-2010 Chipnr: 276020000253775 Aft.: –
V. Brandus 345 199209121 Stb Sport Pref
M. Jana von Falkenruh 200307875 Stb Ster Chipnr: 985120015551279
MV. Tije 401 199835781 Stb Sport
Fokker: G. Falk, Sprockhövel
Eig.: Marie Hässig, Höganäs

Klass 8 Sterston 4-6 år för ev uppgradering
Tidsåtgång: 5 min

015 Zafiera P.van de Sprong 201501802 Stb Ster
Geb.: 08-04-2015 Chipnr: 528210004262048 Aft.: –
V. Alwin 469 200801759 Stb Sport
M. Parel Anke March van de Sprong 200500132 Stb Ster Chipnr: 528210000574489
MV. Jasper 366 199520431 Stb Sport Elite Pref
Fokker: Mevr. A. van Kempen-Elberse, Rijkevoort
Eig.: Aftonmora Friesians, Jonstorp

Klass 9 Sterston 7 år och äldre för ev uppgradering
Tidsåtgång: 20 min

016 Jadore J&H 201103483 Stb Ster
Geb.: 13-06-2011 Chipnr: 752098100569805
Laatste werpdatum: 23-03-2018 Aft.: –
V. Anders 451 200014251 Stb Sport-Elite
M. Zillah J&H 200704048 Stb Chipnr: 528210002010389
MV. Aan 416 200044011 Stb
Fokker: Mevr. J. Jellema-Haijtema, Heeg
Eig.: Mikaela Brandin, Bjärred

017 Mindi van de Demro stables 201200688 Stb Ster
Geb.: 03-03-2012 Chipnr: 528210002713384
Laatste werpdatum: 20-01-2019 Aft.: –
V. Tsjalle 454 200600248 Stb Sport Pref
M. Tjitske van de Hamelspoel 199805150 Stb Model Sport Pref Pres*6 Chipnr: 985100006196726
MV. Teunis 332 199002891 Stb Sport Pref
Fokker: Demro Stables, Mierlo
Eig.: Aftonmora Friesians, Jonstorp

018 Maureen Lester J&H 201202192 Stb Ster
Geb.: 14-05-2012 Chipnr: 528210002835563
Laatste werpdatum: 22-04-2018 Aft.: –
V. Reinder 452 200500407 Stb Sport
M. Lester H. 200306829 Stb Ster Chipnr: 985120015000840
MV. Onne 376 199619181 Stb Sport
Fokker: P. Haijtema, Heeg
Eig.: Mevr. J. Jellema-Haijtema, Heeg

Klass 10 Kroonston
Tidsåtgång: 15 min

019 Imke van ’t Maarssens Veen 201000095 KFPS Stb Kroon
Geb.: 14-02-2010 Chipnr: 528210002372747
Laatste werpdatum: 27-02-2019 Aft.: –
V. Mewes 438 200401257 Stb
M. Sonya H. 200504290 Stb Ster Chipnr: 528210000580736
MV. Wikke 404 199903451 Stb Sport
Fokker: Mevr. G. Schalkwijk-Algera, Maarssen
Eig.: Aftonmora Friesians, Jonstorp

020 Mona Lisa M. 201200670 KFPS Stb Kroon
Geb.: 23-03-2012 Chipnr: 276020000253050
Laatste werpdatum: 30-05-2018 Aft.: –
V. Maurits 437 200400178 Stb Sport
M. Jeltje Hiltsje M. 200303668 Stb Ster Chipnr: 985120015543186
MV. Tsjibbe 388 199803691 Stb
Fokker: R. van der Meer & B. van der Meer, Wangerland
Eig.: Aftonmora Friesians, Jonstorp

Klass 12 valack för inskrivning i stamboken från 3 år (VB)
Tidsåtgång: 10 min

021 Menelaos från Jägersborg 201203490 Vb H
Geb.: 08-07-2012 Chipnr: 752098100635244 Aft.: –
V. Gjalt 426 200244671 Stb Sport
M. Isa 200212610 Stb Ster Chipnr: 985120005817020
MV. Fabe 348 199311601 Stb Sport Pref
Fokker: Mrs. Anneli Persson, Mörarp
Eig.: Mikaela Brandin, Bjärred

Klass 17 Hingstar för ev sterförklaring
Tidsåtgång: 10 min

022 Balder fan Nyhem 201601563 Vb H
Geb.: 30-04-2016 Chipnr: 900049001017327 Aft.: –
V. Beart 411 200008071 Stb Sport Pref
M. Jadore J&H 201103483 Stb Ster Chipnr: 752098100569805
MV. Anders 451 200014251 Stb Sport-Elite
Fokker/Eig.: Mikaela Brandin, Bjärred

Dela den här artikeln:

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER: FACEBOOK | FACEBOOK MEDLEMSGRUPP | FACEBOOK AVELSFORUM |

Svenska Frieserhästföreningen © Alla rättigheter är reserverade | Webbyrå: PAGIO

I samarbete med: