SFHFS prestationspris 2016

SFHFS prestationspris 2016

SFHFS PRESTATIONSPRIS 2016

Att visa upp rasen är en viktig del i föreningen! Inte minst på tävlingsbanorna syns allt fler friesrar med fina resultat! Detta vill vi uppmuntra och premiera och har därför beslutat om följande förändring i prestationspriset för 2016; Prestationspriset innefattar för 2016 en summa om 1500 kr och kan delas ut i följande grenar:

Dressyr
Körning
Övrig prestation

Följande kriterier måste uppfyllas;
– Medlem som erhåller priset måste varit medlem i minst 2 år inkl innevarande år.
– De tre bästa resultaten under året i respektive gren skall rapporteras in och skall mailas till info@sfhf.se. Resultat som inkommit på annat sätt räknas ej.
– Prestationer i dressyr/körning skall kunna styrkas
– Priset som kallas övrig prestation kan vara inom övriga discipliner, avel eller annat och skall motiveras vid ansökan. Vinnare i denna kategori utses av styrelsen.
– I grenarna dressyr/körning kan samtliga medlemmar skicka in resultat. Priset övrig prestation kan ej delas ut till styrelsemedlem.
– Pristagare meddelas vid årsmötet 2017

Dela den här artikeln:

Facebook
Email

Vill du läsa mer? Kanske något av följande är intressant:

Vill du läsa mer? Kanske något av följande är intressant: