SFHFS prestationspris 2016

SFHFS PRESTATIONSPRIS 2016

Att visa upp rasen är en viktig del i föreningen! Inte minst på tävlingsbanorna syns allt fler friesrar med fina resultat! Detta vill vi uppmuntra och premiera och har därför beslutat om följande förändring i prestationspriset för 2016; Prestationspriset innefattar för 2016 en summa om 1500 kr och kan delas ut i följande grenar:

Dressyr
Körning
Övrig prestation

Följande kriterier måste uppfyllas;
– Medlem som erhåller priset måste varit medlem i minst 2 år inkl innevarande år.
– De tre bästa resultaten under året i respektive gren skall rapporteras in och skall mailas till info@sfhf.se. Resultat som inkommit på annat sätt räknas ej.
– Prestationer i dressyr/körning skall kunna styrkas
– Priset som kallas övrig prestation kan vara inom övriga discipliner, avel eller annat och skall motiveras vid ansökan. Vinnare i denna kategori utses av styrelsen.
– I grenarna dressyr/körning kan samtliga medlemmar skicka in resultat. Priset övrig prestation kan ej delas ut till styrelsemedlem.
– Pristagare meddelas vid årsmötet 2017

Fler artiklar som publicerats nyligen

Sök information

Väntar du på stamtavlan?

Ni som väntar på att era stamtavlor ska komma tillbaka från KFPS, se till att ni betalat medlemskap! Fakturan från KFPS gällande depositionsavgiften måste också vara betald.

Artikelarkiv