Resultat premiering och IBOP 2017

Klass 1                         Hingstföl

Tidsåtgång:  15 minuter

001 Eragon af Bollstamo  201703325  VVR H
Geb:   15-04-2017

Aft.: –
e: Omer 493 201202705 Stb
u: Romi v. ’t Hof ter Smissen 201301134 Stb Ster Tongnr/Chipnr: 98110000295025
ue. Beart 411 200008071 Stb Sport Pref

Uppfödare/Ägare: Jessica Widerstedt, Mövagen 20, 87340 Bollstabruk

002 Figaro frân Norrhult  201703085  Vb H  2:a premie
Geb.:   02-05-2017   Tongnr/Chipnr: 752098100822257
Aft.: –
e: Tsjalle 454 200600248 Stb Sport
u: Marije Tirza S. 200404666 Stb Ster   Tongnr/Chipnr: 528210000520874
ue: Andries 415 200037791 Stb Sport

Uppfödare/Ägare: Mildred Kronstrand, Norrhult 151, 598 94 Vimmerby

003 Daniel Marikarlos  201702984  VVR H 2:a premie och Bästa föl och Reserv Champion!
Geb.:   25-06-2017
Aft.: –
e: Epke 474 200903966 Stb Sport
u: Eke fan ’e Telstarzathe 200903644 Stb   Tongnr/Chipnr: 528210002373915
ue: Doaitsen 420 200106691 Stb Sport

Uppfödare/Ägare: Magnus  Berglin, Graneberg Stensätter 1, 64696 Stjärnhov


Klass 2              Stoföl
Tidsåtgång:  15 minuter

004 Floortje  201700435  VVR M 3:e premie
Geb:   11-03-2017
Aft.: –
e: Jasper 366 199520431 Stb Sport Elite Pref
u: Hilde B. 200221620 Stb   Tongnr/Chipnr: 985120007012005
ue: Otte 375 199613721 Stb

Uppfödare/Ägare: Amanda Westbroek, Furuvägen 95, 26270 Strövelstorp

005 Froukje F  201700291  Vb M 2:a premie
Geb.:   11-03-2017   Tongnr/Chipnr: 900049000514320
Aft.: –
e: Jouwe 485 201102076 Stb Sport
u: Machteld K. 201202577 Stb   Tongnr/Chipnr: 528210002374796
ue: Uldrik 457 200601504 Stb

Uppfödare/Ägare: Debbie v/d Kamp-Kerkmeijer, Finnerånger 126, 81962 Karlholmsbruk

006 Edeline af Stall Riddarhagen  201700677  Vb M
Geb.:   03-04-2017   Tongnr/Chipnr: 752098100827555

Aft.: –
e: Rindert 406 199717271 Stb Sport
u. Rixt fan Nes 201301641 Stb   Tongnr/Chipnr: 528210002983239
ue: Wimer 461 200702276 Stb Sport

Uppfödare/Ägare: Ingegerd Thorsell, Skarstad Riddarhagen, 53495 Vara


Klass 3  1 åriga fölboksston
Tidsåtgång:  5 minuter

007 Charlotte fan ’e Bûtemare
201600694  Vb M

Geb.:   15-03-2016   Tongnr/Chipnr: 528210004344011
Aft.: –
e: Aan 416 200044011 Stb
u. Moed van Boreel 200405612 Stb Ster   Tongnr/Chipnr528210000509426
ue: Beart 411 200008071 Stb Sport Pref

Uppfödare: S. Veenstra, Boerestreek 33, 9247 CB Ureterp
Ägare: Mevr. C. Carlsson, Hjälmstad Östra Hjälmstadgatan  48, 38791 Borgholm


Klass 5  4-åriga fölboksston för inskrivning i stamboken
Tidsåtgång 60 minuter

008 Dame C. van de Wijdewormer  200902521  Vb M 3: premie stambok
Geb.:   02-05-2009   Tongnr/Chipnr: 528210002378507
Aft.: –
e: Gjalt 426 200244671 Stb Sport
u: Martha van ’Hoeve Schoonzicht’ 199601920 Stb Ster Tongnr/Chipnr: 528210000465565
ue: Jillis 301 198503011 Stb

Uppfödare: E.A. Constant, Kwadijk 27, 1471 CB Kwadijk
Ägare: Malin Silva Billbäck, Bonäsvägen 16, 60550 Svärtinge

009 Hestia från Jägersborg  201002642  Vb M stambok utan premie
Född:   11-05-2010   Tongnr/Chipnr: 752098100493287
Aft.: –
e: Fabe 348 199311601 Stb Sport Pref
u: Femke Brenda 200154010 Stb   Tongnr/Chipnr: 985120006877083
ue: Sjaard 320 198900821 Stb

Uppfödare: Mrs. Anneli Persson, Lydestadsvägen 24, 253 55 Mörarp
Ägare: Pernilla W inley, Reva gård villan, 58561 Linghem

010 Imke Marieke  201004983  Vb M stambok utan premie
Född:   28-05-2010   Tongnr/Chipnr: 752098100516214
Aft.: –
e: Tsjerk 328 199008331 Stb Sport Pref
u: Marieke Linda S. 200403605 Stb   Tongnr/Chipnr: 528210000521435
ue: Tsjipke 399 199823751 Stb

Uppfödare/Ägare: Malin Granath, Ryddalsgatan 6 D, 58246 Linköping

011 Lizet Prammann  201100416  Vb M 3:e premie stambok
Född.:   08-03-2011   Tongnr/Chipnr: 208213990112831
Aft.: –
e: Jasper 366 199520431 Stb Sport Elite Pref
u: Sjouke van ’t Sonnis 200500215 Stb   Tongnr/Chipnr: 056098100334432
ue: Ulbert 390 199809241 Stb Sport

Uppfödare: Tommy Jørgensen, Vesterdamsvej 7, 7330 Brande
Ägare: Annelie& Niclas Rydbeck, Norra Hökhultsvägen 27, 55626 Jönköping

012 Lucrezia fan Hjelmestad  201101645  Vb M stambok utan premie
Född.:   16-04-2011   Tongnr/Chipnr: 752098100526507
Aft: stip
e: Aan 416 200044011 Stb
u: Zerlina fan Hjelmestad 200702704 Stb   Tongnr/Chipnr: 981100000330735
ue: Wobke 403 199901951 Stb Sport

Uppfödare: Mrs. A.M. Johansson, Hjälmstad Bygata 41, 387 91 Borgholm
Ägare: Annelie& Niclas Rydbeck, Norra Hökhultsvägen 27, 55626 Jönköping

013 Margit af Vibbleboda  201203261  Vb M
Född:   27-05-2012   Tongnr/Chipnr: 752098100589629

Aft.: –
e: Onne 376 199619181 Stb Sport
u: Welmoed fan ’e Sjongedyk 199924220 Stb Ster   Tongnr/Chipnr: 985100006328790
ue: Feitse 293 198302931 Stb Preferent

Uppfödare: Mrs. Lotta Johansson, Svina 274, 74047 Harbo
Ägare: Christina W eilander, Lugnets Allé 65, 12067 Stockholm

014 Sigrid af Gisslarbo  201301039  Vb M stambok utan premie
Född:   18-04-2013   Tongnr/Chipnr: 752098100637284
Aft.: –
e: Dries 421 200116191 Stb Sport
u: Ulrieke E. 200600596 Stb   Tongnr/Chipnr: 528210000514206
ue: Time 398 199823551 Stb

Uppfödare: Ulrika Söderberg, Gisslarbo 78, 73115 Kolsva
Ägare: Anne-Christine Jareborg, Nyserum Dalhem, 59893 Vimmerby

015 Stella af Stall Riddarhagen  201302131  Vb M
Född:   04-04-2013   Tongnr/Chipnr: 752098100583984

Aft.: –
e: Thorben 466 200600247 Stb Sport-Elite
u: Janna F. 200304126 Stb   Tongnr/Chipnr: 985120015587970
ue: Onne 376 199619181 Stb Sport

Uppfödare/Ägare: Ingegerd Thorsell, Skarstad Riddarhagen, 53495 Vara

016 Sietske Fan de Elisabeth-Hoeve  201302729  Vb M stambok utan premie
Född:   02-06-2013   Tongnr/Chipnr: 528210002991949
Aft.: –
e: Abel 344 199208471 Stb
u: Nynke fan de Elisabeth Hoeve 200406287 Vb M   Tongnr/Chipnr: 528210000573850
ue: Jelke 367 199521381 Stb

Uppfödare: W . Oenema, De Dolten 8, 8465 SB Oudehaske
Ägare: Sandra Nilsson, Pionjärvägen 16, 59375 Gunnebo

017 Ragnhild af Vibbleboda  201303277  Vb M stambok utan premie
Född:   06-06-2013   Tongnr/Chipnr: 752098100662013
Aft.: –
e: Tsjalke 397 199821321 Stb
u: Azta af Vibbleboda 200805151 Stb Ster   Tongnr/Chipnr: 977200007272154
ue: Dries 421 200116191 Stb Sport

Uppfödare/Ägare: Mrs. Lotta Johansson, Svina 274, 74047 Harbo


Klass 7           4 –åriga och äldre Stamboksston för eventuell Sterförklaring
Tidsåtgång:  15 minuter

018 Hilde fan Meren-State  201001632  Stb stambok
Född.:   20-04-2010   Tongnr/Chipnr: 528246001004289
Aft.: –
e: Stendert 447 200501629 Stb Sport
u: Jaicke F. 200306589 Stb Ster   Tongnr/Chipnr: 985100010329428
ue: Tsjalke 397 199821321 Stb

Uppfödare: J. Vriend, Baarsdorpermeer 37, 1652 CZ Zuidermeer
Ägare: Anna Lagervall, Gunneryd 12, 56393 Gränna

019 Hilda Stal de Oergong  201003983  Stb 2:a premie ster
Född.:   16-06-2010   Tongnr/Chipnr: 528210002567642
Aft.: –
e: Maurits 437 200400178 Stb Sport
u: Ancke V. 200003020 Stb Model Sport    Tongnr/Chipnr985100008457971
ue: Teunis 332 199002891 Stb Sport Pref

Uppfödare: A. Zwaagman, Nummer 41, 8832 KD Huins
Ägare: Barbro Andersson, Släntvägen 2, 15360 Mölnbo

020 Machteld K.  201202577  Stb Stambok
Född:   19-05-2012   Tongnr/Chipnr: 528210002374796
Aft.: –
e: Uldrik 457 200601504 Stb
u: IJldau R.S. 200215990 Stb Ster   Tongnr/Chipnr: 985120005816442
ue: Leffert 306 198603061 Stb Sport Pref

Uppfödare: H. Kuiper, Sjaardaleane 19, 8734 GH Oosterend
Ägare: Debbie v/d Kamp-Kerkmeijer, Finnerånger 126, 81962 Karlholmsbruk


Klass 8           4-6 åriga Sterston för uppgradering
Tidsåtgång:  5 minuter

021 Katje från Norrhult  201103371  Stb Ster 1:a premie ster
Född:   15-06-2011   Tongnr/Chipnr: 752098100530392
Aft.: –
e: Tsjalle 454 200600248 Stb Sport
u: Lijda van de Slingenberg 200304864 Stb Ster   Tongnr/Chipnr: 985120016241882
ue: Rintse 386 199719421 Stb

Uppfödare/Ägare: Mildred Kronstrand, Norrhult 151, 598 94 Vimmerby


Klass 11         Modelsto
Tidsåtgång:  5 minuter

022 Famke JM  200103760  Stb Model Sport Dagens Champion samt Dagens Bästa Sto!
Född:   06-03-2001   Tongnr/Chipnr: 528210002023354
Senaste dräktighet: 26-02-2012
Aft.: –
e: Jasper 366 199520431 Stb Sport Elite Pref
u: Hendrikje 199407640 Stb   Tongnr/Chipnr: 985100006344582
ue: Rypke 321 198904261 Stb

Uppfödare: J. Meijer, Dongjumerweg  17, 8811 HA Ried
Ägare: Mevr. C. Carlsson, Hjälmstad Östra Hjälmstadgatan  48, 38791 Borgholm


Klass 12         åriga och äldre valacker för inskrivning i stamboken
Tidsåtgång:  10 minuter

023 Helix  201000317  Vb H 3:e premie
Född:   31-01-2010   Tongnr/Chipnr: 752098100499108
Aft.: –
e: Tietse 428 199805301 Stb Sport
u: Iduna F. 200251650 Stb   Tongnr/Chipnr: 985120013307929
ue: Adel 357 199201761 Stb Sport

Uppfödare/Ägare: Helen Bogren Hilltorn, Vallekvior 1, 623 77 Klintehamn


Klass 16          2 åriga fölbokshingstar
Tidsåtgång:  10 minuter

024 Willem S.  201502656  Vb H
står kvar i fölboken utan premie tills han visas igen efter han fyllt 3 år
Född:   22-06-2015   Tongnr/Chipnr: 985170002987991
Aft.: –
e: Sjouke 453 200503310 Stb
u: Trijntje van ’Stepkenshof’ 200601150 Stb Tongnr/Chipnr: 528210000581258
ue: Tsjerk 328 199008331 Stb Sport Pref

Uppfödare: Edyta Skobel, Pracze 25, 56-300 Milicz
Ägare: Bozena Barczyk, Kvicksätra 30, 74497 Järlåsa


Klass 17 4 åriga och äldre fölbokshingstar för eventuell Ster förklaring
Tidsåtgång: 15 minuter

025 Martin af Vibbleboda  201203262  Vb H står kvar i fölboken 
Född:   05-04-2012   Tongnr/Chipnr: 752098100589521
Aft.: –
e: Beart 411 200008071 Stb Sport Pref
u: W umke ’fan Panhuys’ 199915420 Stb Ster Pref *5   Tongnr/Chipnr: 985100006165341
ue: Fabe 348 199311601 Stb Sport Pref

Uppfödare: Mrs. Lotta Johansson, Svina 274, 74047 Harbo
Ägare: Åsa Holmgren, Fåruddsvägen 12, 13466 Ingarö

026 Runar af vibbleboda  201303003  Vb H
sterförklarad och inbjuden till första selekteringen i Holland
Född:   05-05-2013   Tongnr/Chipnr: 752098100662146
Aft.: –
e: Beart 411 200008071 Stb Sport Pref
u: Wumke ’fan Panhuys’ 199915420 Stb Ster Pref *5   Tongnr/Chipnr: 985100006165341
ue: Fabe 348 199311601 Stb Sport Pref

Uppfödare: Mrs. Lotta Johansson, Svina 274, 74047 Harbo
Ägare: Stall Silverbacken, Ryttarvägen  25, 81333 Hofors


IBOP
Tidsåtgång 60 minuter 

031 Dame C. van de Wijdewormer200902521  Vb M 67 poäng
Född:   02-05-2009   Tongnr/Chipnr: 528210002378507
Aft.: –
e: Gjalt 426 200244671 Stb Sport
u. Martha van ’Hoeve Schoonzicht’ 199601920 Stb Ster
ue: Jillis 301 198503011 Stb

Uppfödare: E.A. Constant, Kwadijk 27, 1471 CB Kwadijk
Ägare: Malin Silva Billbäck, Bonäsvägen 16, 60550 Svärtinge

032 Famke J.B.  200905794  Stb Ster 74 poäng
Född:   22-06-2009   Tongnr/Chipnr: 528210002431952
Aft.: –
e: Jorn 430 200300438 Stb Sport
u: Lutske fan Eibershof 200306076 Stb
ue: Erik 351 199320351 Stb Sport

Uppfödare: Stal Jonker, Nieuwstraat 25, 7927 PJ Alteveer
Ägare: Susanne Skalin, Grisslehamnsvägen 14, 76430 Väddö

033 Martin af Vibbleboda  201203262  Vb H 70 poäng
Född:   05-04-2012   Tongnr/Chipnr: 752098100589521
Aft.: –
e: Beart 411 200008071 Stb Sport Pref
u: Wumke ’fan Panhuys’ 199915420 Stb Ster Pref *5
ue: Fabe 348 199311601 Stb Sport Pref

Uppfödare: Mrs. Lotta Johansson, Svina 274, 74047 Harbo
Ägare: Åsa Holmgren, Fåruddsvägen 12, 13466 Ingarö  

034 Runar af vibbleboda  201303003  Vb H
Född:   05-05-2013   Tongnr/Chipnr: 752098100662146

Aft.: –
e: Beart 411 200008071 Stb Sport Pref
u: Wumke ’fan Panhuys’ 199915420 Stb Ster Pref *5
ue: Fabe 348 199311601 Stb Sport Pref

Uppfödare: Mrs. Lotta Johansson, Svina 274, 74047 Harbo
Ägare: Stall Silverbacken, Ryttarvägen  25, 81333 Hofors

GYNNA GÄRNA VÅRA SPONSORER!

Fler artiklar som publicerats nyligen

Sök information

Väntar du på stamtavlan?

Ni som väntar på att era stamtavlor ska komma tillbaka från KFPS, se till att ni betalat medlemskap! Fakturan från KFPS gällande depositionsavgiften måste också vara betald.

Artikelarkiv