Rasbeskrivning

En frieserhäst ska vara helt svart utan några tecken. Lite vita hår eller en vit stjärna i pannan är dock tillåtet.

Andra karaktäristiska kännetecken är lång man, kraftigt hovskägg, en vackert böjd hals med resning och ett ädelt huvud med uttrycksfulla ögon och små, uppmärksamma öron med öronspetsarna lite inåtböjda.

Ett annat kännetecken är frieserhästens trav med hög knäaktion.

Idealmankhöjden ligger för ston mellan 1.55-1.65 m och för hingstar mellan 1.60-1.70 m.

Frieserhästen är intelligent och lättlärd.

Rastypiskt är att de är mycket sociala och vill ha mycket uppmärksamhet från sin ägare.

”Moderna typen” respektive ”gamla typen”

Idag talar man mycket om den ”moderna”, respektive ”gamla” typen av frieserhäst. Den gamla typen är helt enkelt det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets frieserhäst som var tämligen kraftig med relativt korta ben och inriktad på arbete inom jordbruket.
Den ”moderna” typen, är medvetet framavlad under det sena 1900-talet. Den är betydligt smäckrare, mer högbent och ger ett ädlare intryck.
Idag befinner vi oss i ett brytningsskede där bägge typerna finns och där gränsen mellan dessa ibland kan vara suddig. I framtiden kommer säkert den ”moderna” typen att dominera, även om många, framförallt friesländska bönder, värnar om den ”gamla” typen.

I själva verket är den ”moderna” typen egentligen en återgång till hur frieserhästen såg ut på 1700-talet, då den användes som dragare framför paradvagnar och som kavallerihäst.
Så så ”modern” var den!

Dela den här artikeln:

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER: FACEBOOK | FACEBOOK MEDLEMSGRUPP | FACEBOOK AVELSFORUM |

Svenska Frieserhästföreningen © Alla rättigheter är reserverade | Webbyrå: PAGIO

I samarbete med: