Deltagare och resultat premiering och IBOP 2017

Sfhf There She Is

Klass 1                         Hingstföl

Tidsåtgång:  15 minuter

001 Eragon af Bollstamo  201703325  VVR H
Geb:   15-04-2017

Aft.: –
e: Omer 493 201202705 Stb
u: Romi v. ’t Hof ter Smissen 201301134 Stb Ster Tongnr/Chipnr: 98110000295025
ue. Beart 411 200008071 Stb Sport Pref

Uppfödare/Ägare: Jessica Widerstedt, Mövagen 20, 87340 Bollstabruk

002 Figaro frân Norrhult  201703085  Vb H  2:a premie
Geb.:   02-05-2017   Tongnr/Chipnr: 752098100822257
Aft.: –
e: Tsjalle 454 200600248 Stb Sport
u: Marije Tirza S. 200404666 Stb Ster   Tongnr/Chipnr: 528210000520874
ue: Andries 415 200037791 Stb Sport

Uppfödare/Ägare: Mildred Kronstrand, Norrhult 151, 598 94 Vimmerby

003 Daniel Marikarlos  201702984  VVR H 2:a premie och Bästa föl samt Reserv Champion!
Geb.:   25-06-2017
Aft.: –
e: Epke 474 200903966 Stb Sport
u: Eke fan ’e Telstarzathe 200903644 Stb   Tongnr/Chipnr: 528210002373915
ue: Doaitsen 420 200106691 Stb Sport

Uppfödare/Ägare: Magnus  Berglin, Graneberg Stensätter 1, 64696 Stjärnhov


Klass 2              Stoföl
Tidsåtgång:  15 minuter

004 Floortje  201700435  VVR M 3:e premie
Geb:   11-03-2017
Aft.: –
e: Jasper 366 199520431 Stb Sport Elite Pref
u: Hilde B. 200221620 Stb   Tongnr/Chipnr: 985120007012005
ue: Otte 375 199613721 Stb

Uppfödare/Ägare: Amanda Westbroek, Furuvägen 95, 26270 Strövelstorp

005 Froukje F  201700291  Vb M 2:a premie
Geb.:   11-03-2017   Tongnr/Chipnr: 900049000514320
Aft.: –
e: Jouwe 485 201102076 Stb Sport
u: Machteld K. 201202577 Stb   Tongnr/Chipnr: 528210002374796
ue: Uldrik 457 200601504 Stb

Uppfödare/Ägare: Debbie v/d Kamp-Kerkmeijer, Finnerånger 126, 81962 Karlholmsbruk

006 Edeline af Stall Riddarhagen  201700677  Vb M
Geb.:   03-04-2017   Tongnr/Chipnr: 752098100827555

Aft.: –
e: Rindert 406 199717271 Stb Sport
u. Rixt fan Nes 201301641 Stb   Tongnr/Chipnr: 528210002983239
ue: Wimer 461 200702276 Stb Sport

Uppfödare/Ägare: Ingegerd Thorsell, Skarstad Riddarhagen, 53495 Vara


Klass 3  1 åriga fölboksston
Tidsåtgång:  5 minuter

007 Charlotte fan ’e Bûtemare
201600694  Vb M

Geb.:   15-03-2016   Tongnr/Chipnr: 528210004344011
Aft.: –
e: Aan 416 200044011 Stb
u. Moed van Boreel 200405612 Stb Ster   Tongnr/Chipnr528210000509426
ue: Beart 411 200008071 Stb Sport Pref

Uppfödare: S. Veenstra, Boerestreek 33, 9247 CB Ureterp
Ägare: Mevr. C. Carlsson, Hjälmstad Östra Hjälmstadgatan  48, 38791 Borgholm


Klass 5  4-åriga fölboksston för inskrivning i stamboken
Tidsåtgång 60 minuter

008 Dame C. van de Wijdewormer  200902521  Vb M 3: premie stambok
Geb.:   02-05-2009   Tongnr/Chipnr: 528210002378507
Aft.: –
e: Gjalt 426 200244671 Stb Sport
u: Martha van ’Hoeve Schoonzicht’ 199601920 Stb Ster Tongnr/Chipnr: 528210000465565
ue: Jillis 301 198503011 Stb

Uppfödare: E.A. Constant, Kwadijk 27, 1471 CB Kwadijk
Ägare: Malin Silva Billbäck, Bonäsvägen 16, 60550 Svärtinge

009 Hestia från Jägersborg  201002642  Vb M stambok utan premie
Född:   11-05-2010   Tongnr/Chipnr: 752098100493287
Aft.: –
e: Fabe 348 199311601 Stb Sport Pref
u: Femke Brenda 200154010 Stb   Tongnr/Chipnr: 985120006877083
ue: Sjaard 320 198900821 Stb

Uppfödare: Mrs. Anneli Persson, Lydestadsvägen 24, 253 55 Mörarp
Ägare: Pernilla W inley, Reva gård villan, 58561 Linghem

010 Imke Marieke  201004983  Vb M stambok utan premie
Född:   28-05-2010   Tongnr/Chipnr: 752098100516214
Aft.: –
e: Tsjerk 328 199008331 Stb Sport Pref
u: Marieke Linda S. 200403605 Stb   Tongnr/Chipnr: 528210000521435
ue: Tsjipke 399 199823751 Stb

Uppfödare/Ägare: Malin Granath, Ryddalsgatan 6 D, 58246 Linköping

011 Lizet Prammann  201100416  Vb M 3:e premie stambok
Född.:   08-03-2011   Tongnr/Chipnr: 208213990112831
Aft.: –
e: Jasper 366 199520431 Stb Sport Elite Pref
u: Sjouke van ’t Sonnis 200500215 Stb   Tongnr/Chipnr: 056098100334432
ue: Ulbert 390 199809241 Stb Sport

Uppfödare: Tommy Jørgensen, Vesterdamsvej 7, 7330 Brande
Ägare: Annelie& Niclas Rydbeck, Norra Hökhultsvägen 27, 55626 Jönköping

012 Lucrezia fan Hjelmestad  201101645  Vb M stambok utan premie
Född.:   16-04-2011   Tongnr/Chipnr: 752098100526507
Aft: stip
e: Aan 416 200044011 Stb
u: Zerlina fan Hjelmestad 200702704 Stb   Tongnr/Chipnr: 981100000330735
ue: Wobke 403 199901951 Stb Sport

Uppfödare: Mrs. A.M. Johansson, Hjälmstad Bygata 41, 387 91 Borgholm
Ägare: Annelie& Niclas Rydbeck, Norra Hökhultsvägen 27, 55626 Jönköping

013 Margit af Vibbleboda  201203261  Vb M
Född:   27-05-2012   Tongnr/Chipnr: 752098100589629

Aft.: –
e: Onne 376 199619181 Stb Sport
u: Welmoed fan ’e Sjongedyk 199924220 Stb Ster   Tongnr/Chipnr: 985100006328790
ue: Feitse 293 198302931 Stb Preferent

Uppfödare: Mrs. Lotta Johansson, Svina 274, 74047 Harbo
Ägare: Christina W eilander, Lugnets Allé 65, 12067 Stockholm

014 Sigrid af Gisslarbo  201301039  Vb M stambok utan premie
Född:   18-04-2013   Tongnr/Chipnr: 752098100637284
Aft.: –
e: Dries 421 200116191 Stb Sport
u: Ulrieke E. 200600596 Stb   Tongnr/Chipnr: 528210000514206
ue: Time 398 199823551 Stb

Uppfödare: Ulrika Söderberg, Gisslarbo 78, 73115 Kolsva
Ägare: Anne-Christine Jareborg, Nyserum Dalhem, 59893 Vimmerby

015 Stella af Stall Riddarhagen  201302131  Vb M
Född:   04-04-2013   Tongnr/Chipnr: 752098100583984

Aft.: –
e: Thorben 466 200600247 Stb Sport-Elite
u: Janna F. 200304126 Stb   Tongnr/Chipnr: 985120015587970
ue: Onne 376 199619181 Stb Sport

Uppfödare/Ägare: Ingegerd Thorsell, Skarstad Riddarhagen, 53495 Vara

016 Sietske Fan de Elisabeth-Hoeve  201302729  Vb M stambok utan premie
Född:   02-06-2013   Tongnr/Chipnr: 528210002991949
Aft.: –
e: Abel 344 199208471 Stb
u: Nynke fan de Elisabeth Hoeve 200406287 Vb M   Tongnr/Chipnr: 528210000573850
ue: Jelke 367 199521381 Stb

Uppfödare: W . Oenema, De Dolten 8, 8465 SB Oudehaske
Ägare: Sandra Nilsson, Pionjärvägen 16, 59375 Gunnebo

017 Ragnhild af Vibbleboda  201303277  Vb M stambok utan premie
Född:   06-06-2013   Tongnr/Chipnr: 752098100662013
Aft.: –
e: Tsjalke 397 199821321 Stb
u: Azta af Vibbleboda 200805151 Stb Ster   Tongnr/Chipnr: 977200007272154
ue: Dries 421 200116191 Stb Sport

Uppfödare/Ägare: Mrs. Lotta Johansson, Svina 274, 74047 Harbo


Klass 7           4 –åriga och äldre Stamboksston för eventuell Sterförklaring
Tidsåtgång:  15 minuter

018 Hilde fan Meren-State  201001632  Stb stambok
Född.:   20-04-2010   Tongnr/Chipnr: 528246001004289
Aft.: –
e: Stendert 447 200501629 Stb Sport
u: Jaicke F. 200306589 Stb Ster   Tongnr/Chipnr: 985100010329428
ue: Tsjalke 397 199821321 Stb

Uppfödare: J. Vriend, Baarsdorpermeer 37, 1652 CZ Zuidermeer
Ägare: Anna Lagervall, Gunneryd 12, 56393 Gränna

019 Hilda Stal de Oergong  201003983  Stb 2:a premie ster
Född.:   16-06-2010   Tongnr/Chipnr: 528210002567642
Aft.: –
e: Maurits 437 200400178 Stb Sport
u: Ancke V. 200003020 Stb Model Sport    Tongnr/Chipnr985100008457971
ue: Teunis 332 199002891 Stb Sport Pref

Uppfödare: A. Zwaagman, Nummer 41, 8832 KD Huins
Ägare: Barbro Andersson, Släntvägen 2, 15360 Mölnbo

020 Machteld K.  201202577  Stb Stambok
Född:   19-05-2012   Tongnr/Chipnr: 528210002374796
Aft.: –
e: Uldrik 457 200601504 Stb
u: IJldau R.S. 200215990 Stb Ster   Tongnr/Chipnr: 985120005816442
ue: Leffert 306 198603061 Stb Sport Pref

Uppfödare: H. Kuiper, Sjaardaleane 19, 8734 GH Oosterend
Ägare: Debbie v/d Kamp-Kerkmeijer, Finnerånger 126, 81962 Karlholmsbruk


Klass 8           4-6 åriga Sterston för uppgradering
Tidsåtgång:  5 minuter

021 Katje från Norrhult  201103371  Stb Ster 1:a premie ster
Född:   15-06-2011   Tongnr/Chipnr: 752098100530392
Aft.: –
e: Tsjalle 454 200600248 Stb Sport
u: Lijda van de Slingenberg 200304864 Stb Ster   Tongnr/Chipnr: 985120016241882
ue: Rintse 386 199719421 Stb

Uppfödare/Ägare: Mildred Kronstrand, Norrhult 151, 598 94 Vimmerby


Klass 11         Modelsto
Tidsåtgång:  5 minuter

022 Famke JM  200103760  Stb Model Sport Dagens Champion samt Dagens Bästa Sto!
Född:   06-03-2001   Tongnr/Chipnr: 528210002023354
Senaste dräktighet: 26-02-2012
Aft.: –
e: Jasper 366 199520431 Stb Sport Elite Pref
u: Hendrikje 199407640 Stb   Tongnr/Chipnr: 985100006344582
ue: Rypke 321 198904261 Stb

Uppfödare: J. Meijer, Dongjumerweg  17, 8811 HA Ried
Ägare: Mevr. C. Carlsson, Hjälmstad Östra Hjälmstadgatan  48, 38791 Borgholm


Klass 12         3 åriga och äldre valacker för inskrivning i stamboken
Tidsåtgång:  10 minuter

023 Helix  201000317  Vb H 3:e premie
Född:   31-01-2010   Tongnr/Chipnr: 752098100499108
Aft.: –
e: Tietse 428 199805301 Stb Sport
u: Iduna F. 200251650 Stb   Tongnr/Chipnr: 985120013307929
ue: Adel 357 199201761 Stb Sport

Uppfödare/Ägare: Helen Bogren Hilltorn, Vallekvior 1, 623 77 Klintehamn


Klass 16          2 åriga fölbokshingstar
Tidsåtgång:  10 minuter

024 Willem S.  201502656  Vb H
står kvar i fölboken utan premie tills han visas igen efter han fyllt 3 år
Född:   22-06-2015   Tongnr/Chipnr: 985170002987991
Aft.: –
e: Sjouke 453 200503310 Stb
u: Trijntje van ’Stepkenshof’ 200601150 Stb Tongnr/Chipnr: 528210000581258
ue: Tsjerk 328 199008331 Stb Sport Pref

Uppfödare: Edyta Skobel, Pracze 25, 56-300 Milicz
Ägare: Bozena Barczyk, Kvicksätra 30, 74497 Järlåsa


Klass 17 4 åriga och äldre fölbokshingstar för eventuell Ster förklaring
Tidsåtgång: 15 minuter

025 Martin af Vibbleboda  201203262  Vb H står kvar i fölboken 
Född:   05-04-2012   Tongnr/Chipnr: 752098100589521
Aft.: –
e: Beart 411 200008071 Stb Sport Pref
u: W umke ’fan Panhuys’ 199915420 Stb Ster Pref *5   Tongnr/Chipnr: 985100006165341
ue: Fabe 348 199311601 Stb Sport Pref

Uppfödare: Mrs. Lotta Johansson, Svina 274, 74047 Harbo
Ägare: Åsa Holmgren, Fåruddsvägen 12, 13466 Ingarö

026 Runar af vibbleboda  201303003  Vb H
sterförklarad och inbjuden till första selekteringen i Holland
Född:   05-05-2013   Tongnr/Chipnr: 752098100662146
Aft.: –
e: Beart 411 200008071 Stb Sport Pref
u: Wumke ’fan Panhuys’ 199915420 Stb Ster Pref *5   Tongnr/Chipnr: 985100006165341
ue: Fabe 348 199311601 Stb Sport Pref

Uppfödare: Mrs. Lotta Johansson, Svina 274, 74047 Harbo
Ägare: Stall Silverbacken, Ryttarvägen  25, 81333 Hofors


IBOP
Tidsåtgång 60 minuter 

031 Dame C. van de Wijdewormer200902521  Vb M 67 poäng
Född:   02-05-2009   Tongnr/Chipnr: 528210002378507
Aft.: –
e: Gjalt 426 200244671 Stb Sport
u. Martha van ’Hoeve Schoonzicht’ 199601920 Stb Ster
ue: Jillis 301 198503011 Stb

Uppfödare: E.A. Constant, Kwadijk 27, 1471 CB Kwadijk
Ägare: Malin Silva Billbäck, Bonäsvägen 16, 60550 Svärtinge

032 Famke J.B.  200905794  Stb Ster 73 poäng
Född:   22-06-2009   Tongnr/Chipnr: 528210002431952
Aft.: –
e: Jorn 430 200300438 Stb Sport
u: Lutske fan Eibershof 200306076 Stb
ue: Erik 351 199320351 Stb Sport

Uppfödare: Stal Jonker, Nieuwstraat 25, 7927 PJ Alteveer
Ägare: Susanne Skalin, Grisslehamnsvägen 14, 76430 Väddö

033 Martin af Vibbleboda  201203262  Vb H 70 poäng
Född:   05-04-2012   Tongnr/Chipnr: 752098100589521
Aft.: –
e: Beart 411 200008071 Stb Sport Pref
u: Wumke ’fan Panhuys’ 199915420 Stb Ster Pref *5
ue: Fabe 348 199311601 Stb Sport Pref

Uppfödare: Mrs. Lotta Johansson, Svina 274, 74047 Harbo
Ägare: Åsa Holmgren, Fåruddsvägen 12, 13466 Ingarö  

034 Runar af vibbleboda  201303003  Vb H
Född:   05-05-2013   Tongnr/Chipnr: 752098100662146

Aft.: –
e: Beart 411 200008071 Stb Sport Pref
u: Wumke ’fan Panhuys’ 199915420 Stb Ster Pref *5
ue: Fabe 348 199311601 Stb Sport Pref

Uppfödare: Mrs. Lotta Johansson, Svina 274, 74047 Harbo
Ägare: Stall Silverbacken, Ryttarvägen  25, 81333 Hofors

GYNNA GÄRNA VÅRA SPONSORER!

Dela den här artikeln:

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER: FACEBOOK | FACEBOOK MEDLEMSGRUPP | FACEBOOK AVELSFORUM |

Svenska Frieserhästföreningen © Alla rättigheter är reserverade | Webbyrå: PAGIO

I samarbete med: