Premieringar 2014

Svenska Frieserhästföreningen bjuder in till premiering och IBOP den 29 – 31 augusti 2014

29 augusti i Huaröd, Kristianstad och den 30-31 augusti i Tierp Harbonäs mellan Uppsala och Gävle.

Anmälan till respektive premiering – IBOP före den 15 juli 2014. Vv och fyll i anmälningsblanketten nedan.

29 augusti

Start i Huaröd med IBOP kl. 8.00 därefter premiering för alla klasser. På kvällen gemensam middag

30 augusti

Start med frieserdag i Tierp Harbonäs kl. 12.00-15.00. Olika aktiviteter kommer att erbjudas. 16.00 IBOP prov. På kvällen en gemensam middag.

31 augusti

8.00 Start av premiering i Tierp Harbonäs för alla klasser.

Premieringen i Tierp 30-31 augusti är på grund av tekniska omständigheter flyttad 3 mil till till Harbonäs i Heby kommun.

Övrig premieringsinformation

Föl ska vara chippade INNAN premiering. Tänk på att det är 2 veckors karens på chippning. Viktigt!! Ta med ”blå papperet” och chippintyg + klisterlappar med chippnummer.

Alla hästar ska medföra pass och vara vaccinerade. Föl ingår i moderns pass och vaccination.

Endast ägare kan anmäla häst till premiering och ägaren måste också vara medlem i SFHF och KFPS.

Kostnad för premiering och IBOP är 1500 kr per anmälan. Anmälningsavgiften ska vara inbetald före den 15 juli för att anmälan ska vara giltig.
Nytt för i år kommer att vara att domaravgifterna kommer att faktureras i förskott.

Inbetalning till postgiro 135995-9. Glöm inte uppge ägarnamn och vilken häst anmälan gäller.

Frågor rörande Tierp Harbonäs: Lotta Johansson ansvarig/Vice ordförande: lotta@sfhf.se

Frågor rörande Huaröd och ekonomi: Gunilla Björn ansvarig/kassör: gunilla@sfhf.se

Väl mött

Styrelsen

Anmälningsblankett premiering SFHF

Fler artiklar som publicerats nyligen

Sök information

Väntar du på stamtavlan?

Ni som väntar på att era stamtavlor ska komma tillbaka från KFPS, se till att ni betalat medlemskap! Fakturan från KFPS gällande depositionsavgiften måste också vara betald.

Artikelarkiv