Efteranmälan premiering 2021

Välkommen på
Svenska Frieserhästföreningens premieringar 2021
Strömsholm fredag 27/8 & Åstorp söndag 29/8 v. 34

Styrelsen har tät kontakt med KFPS gällande årets premiering. KFPS planerar för att premieringar skall kunna hållas under sensommaren/hösten 2021 även utanför Holland.
Om det verkligen blir premiering beror naturligtvis på hur läget gällande covid-19 ser ut framöver och vilka regler som kommer att gälla i Sverige och övriga Europa.

Med tanke på de få anmälningar som kommit in före sista anmälningsdag som var den 27/5 har styrelsen beslutat att inte anordna någon premiering i Sundsvall.

 • Sista anmälningsdag för efteranmälningar i mån av plats till årets premiering är den 11 juli.
 • Anmälningsavgift om 500 kronor som betalas i samband med anmälan,  återbetalas om premieringen ställs in, ändrar datum eller plats.
 • Resterande premieringsavgift betalas senast 15 juli.
  Faktura kommer på din mail.
 • Förväntade föl samt födda föl 2021 anmäler men betalar ingen anmälningsavgift.
 • Hästar inköpta efter 27 maj kan fortfarande efteranmälas enligt ursprungliga avgifter, se tidigare inlägg https://sfhf.se/premiering-2021/  
  meddela att hästen är nyinköpt i formuläret under övrig information.
 • Ni som anmält er häst före 27/5 betalar den ursprungliga avgiften och är garanterad plats.

Om premieringen ställs in återbetalas naturligtvis hela avgiften, både anmälningsavgift och resterande premieringsavgift.

Strömsholm
Ansvarig: Christina Wetterberg sekreterare@sfhf.se
Kristin Brüdigam kristin@sfhf.se

 • Fredag 27/8 IBOP/premiering.
  IBOP ridning/körning kommer att ske i ridhus.
 • Premieringen kommer hållas på fibersand.

Åstorp
Ansvarig: Amanda Westbroek amanda@sfhf.se
Åsa Bergholtz asa@sfhf.se
Amarins Bouma 

 • Söndag 29/8 IBOP/premiering.
  IBOP ridning kommer att ske i ridhus.
 • Premieringen kommer hållas på gräsbana i Åstorp.  Tänk på att brodda hästar med skor.

Premieringsavgift: 1500 kr

IBOP: 1500 kr  

Premiering + IBOP: 2300 kr (1 anmälningsavgift)

Box 500 kr 

Tänk på att avgifter såsom domaravgifter och registreringsavgifter tillkommer Avgifter kfps

Hästägare som har för avsikt att premiera fundera över vad just du vill hjälpa till med i samband med premieringen. Alla som deltar på premieringen får räkna med att bli tilldelade funktionärsuppgifter. Lista över uppgifter publiceras i ett senare skede, på länken finner ni Funktionärsuppgifter 

Du anmäler genom att fylla i anmälningsformuläret senast  11/7.
Anmälningsavgiften om 500 kronor betalas in i samband med anmälan till
Swish 1236236376
eller
BG: 5337-9491.
Kom ihåg att märka inbetalningen med ditt namn.

Jag är ägare till hästen som ska visas
Gatuadress
Namnet som står på stamtavlan
År-månad- datum. Vid ofött föl märk skriv 2021.
Finns på stamtavlan och i passet (registratienummer) Vid ofött föl märk med frågetecken.
Sto, valack, hingst
Finns på stamtavlan under moderns namn
Finns på stamtavlan
Information finns på stamtavlan (fokker)
Box 500 kr. Summan för box läggs på fakturan gällande premiering.
Se länk om vad det finns för uppgifter vid en premiering https://sfhf.se/premiering-2021/funktionarer-till-premieringen/
Swish: 1236236376 BG:5337-9491 Märk med anmälningsavgift och ditt namn.
Anmälningsavgift betalas vid anmälan till premiering. Premieringsavgifter betalas senast 15/7.

Observera att all information inför premieringen kommer att kommuniceras via epost samt sociala medier/websidan. 

Vi är tacksamma om ni som tänker premiera skickar in er anmälan så snart som möjligt så vi kan planera dagarna och gå ut med mer detaljerad information. 

 • Föl ska visas för hand i  skritt. Tänk på att träna fölet på att gå i grimma!
 • Föl ska vara chippade INNAN premiering. Tänk på att det är 4 dagars karens på chippning.
 • Alla hästar ska medföra pass och vara vaccinerade. Föl ingår i moderns pass och vaccination.
 • Vid sjukdom krävs Veterinärintyg/läkarintyg för att få tillbaka premieringsavgiften. Anmälningsavgiften återbetalas ej.
 • Du måste stå som ägare på hästen som ska visas i kfps register för att få visa. (Ägaren behöver inte visa hästen själv).
 • För att kunna visa på premieringen måste du vara medlem även i KFPS, eftersom du inte får vara direktmedlem i KFPS måste du också bli medlem i SFHF.
 • Medlemsavgifter 2021
  Svenska Frieserhästföreningen 300 kr + KFPS 400 kr (+150 kr om du ej varit medlem 2020)
  Tänk på att familjeavgiften endast avser medlemskap i Svenska frieserhästföreningen!
  För att läsa mer om medlemskap 
  Medlemskap
  Länk till
  Medlemsregistrering

 Vi reserverar oss för ändringar! 

Välkomna! Hoppas vi ses! 

Med vänlig hälsning Styrelsen