Marknadsundersökning

Vi skulle uppskatta om du som frieserägare har möjlighet att svara på frågorna samt Skicka vidare denna länk till de du känner som äger en Frieserhäst oavsett om de är medlemmar i föreningen eller ej. Stort tack för din hjälp i arbetet att främja kunskap kring frieserhästar i Sverige!
Svenska Frieserhästföreningen har tagit fram en marknadsundersökning som vänder sig till frieserhästägare i Sverige för att samla information om frieserhästarna i vårt land.
Syftet är att med mer information kunna forma arbetet att öka kännedomen om den friesiska hästen och dess användning, främja aveln samt bistå svenska frieserägare med kunskap och rådgivning kring rasen.

Länk till marknadsundersökningen

Fler artiklar som publicerats nyligen

Sök information

Väntar du på stamtavlan?

Ni som väntar på att era stamtavlor ska komma tillbaka från KFPS, se till att ni betalat medlemskap! Fakturan från KFPS gällande depositionsavgiften måste också vara betald.

Artikelarkiv