Hingstar till avel i Sverige

Alla godkända stambokshingstar i moderstamboken KFPS har ett tresiffrigt nummer efter sitt namn.

Tymon 456 - Sipke 450 - Aarnold 471