Från ide till medlemsaktivitet

Från idé till medlemsaktivitet/föreningsevenemang

Om du som medlem önskar anordna någonting för övriga medlemmar ex kurs, clinik, föreläsning eller har förslag på aktivitet som SFHF kan anordna, ber vi dig maila det till kontakt@sfhf.se så kommer ditt förslag att hanteras inom kort.

Tänk på att så utförligt som möjligt beskriva din idé.
Nedan följer ett förslag på text.

Budget tex

  • Utgifter
  • Resa för tränare X kr
  • Mat för tränare X kr
  • Arvode för tränare X kr
  • Ridhushyra X kr
  • Boxhyra X kr/st
  • Mat och fika för X pers X kr
  • Övrigt  X kr

Totalsumma: XXX kr

Maximal kostnad för föreningen XXX kr

Förslag
Vi är några stycken som har en ide!

Vi tänker oss att ta hit en berömd tränare vid namn Mr X för att hålla en kurs för föreningsmedlemmarna under 2 dagar i mars.

Vårt förslag är att platserna i första hand ska gå till medlemmar.
Blir det platser över är icke medlemmar/ andra hästraser än friser välkomna, för att kursen säkert skall kunna genomföras.
Kursen blir av om minst X medlemmar/ekipage är anmälda.

Sista anmälningsdatum för medlemmar är 1 februari.
Ickemedlemmar kan göra intresseanmälan och får besked 2 feb om det finns plats över.
Först till kvarn gäller.