Prestationspris

SFHFS PRESTATIONSPRIS
Att visa upp rasen är en viktig del i föreningen! Inte minst på tävlingsbanorna syns allt fler friesrar med fina resultat!
Detta vill vi uppmuntra och premiera!
Prestationspriset innefattar en summa om 1500 kr och kan delas ut i följande grenar:
♥ Dressyr
♥ Körning
♥ Övrig prestation
Följande kriterier måste uppfyllas;
– Medlem som erhåller priset måste varit medlem i minst 2 år, prestationsåret och efterföljande år.
– De tre bästa resultaten under året i respektive gren skall rapporteras in och skall mailas till sekreterare@sfhf.se senast 1/3-2020. Resultat som inkommit på annat sätt räknas ej.
– Prestationer i dressyr/körning skall kunna styrkas
– Priset som kallas övrig prestation kan vara inom övriga discipliner, avel eller annat och skall motiveras vid ansökan. Vinnare i denna kategori utses av styrelsen.
– I grenarna dressyr/körning kan samtliga medlemmar skicka in resultat.
– Priset övrig prestation kan ej delas ut till styrelsemedlem.

Vinnaren presenteras på årsmötet!