CPL- Kroniskt Progressivt Lymfödem

CPL- Kroniskt Progressivt Lymfödem

Drabbar de tyngre hästraserna som tex Ardenner, Nordsvensk, Shire men även frieser.
Sjukdomen är genetisk. Forskning görs för att hitta genen som orsakar CPL.

Vad är CPL?
• Elastiska fibrers ämnesomsättning ändras
• Lymfkärlens funktion i nedre delen av benen påverkas
• Inflammation sekundärt till stört lymfdränage
• Oftast drabbas bekbenen

Ökad risk
• Ålder, ses ej på unga hästar
• Grovlek på skenben (omkrets)
• Dålig hovvård
• Mycket hovskägg
• Storlek på kastanjer & sporrar
• Veck i karleder
• Dåliga hygieniska omständigheter
• Infektion/benskabb förvärrar problemet

Symptom
•Valkar och bullighet långt ner på benen (Ej valkar på tvären).
• Veckigt
• Biproblem- svamp, bakterier, hud som inte trillar av och irriterar.

Behandling- svårt att behandla!
• Kortison- med risk för fång
• Lymfmassage
• Kompressionsbandage
Sjukdomen går ej att bota, symptomen behandlas och förloppet hejdas.

Dela den här artikeln:

Facebook
Email

Vill du läsa mer? Kanske något av följande är intressant:

Vill du läsa mer? Kanske något av följande är intressant: