CPL- Kroniskt Progressivt Lymfödem

Drabbar de tyngre hästraserna som tex Ardenner, Nordsvensk, Shire men även frieser.
Sjukdomen är genetisk. Forskning görs för att hitta genen som orsakar CPL.

Vad är CPL?
• Elastiska fibrers ämnesomsättning ändras
• Lymfkärlens funktion i nedre delen av benen påverkas
• Inflammation sekundärt till stört lymfdränage
• Oftast drabbas bekbenen

Ökad risk
• Ålder, ses ej på unga hästar
• Grovlek på skenben (omkrets)
• Dålig hovvård
• Mycket hovskägg
• Storlek på kastanjer & sporrar
• Veck i karleder
• Dåliga hygieniska omständigheter
• Infektion/benskabb förvärrar problemet

Symptom
•Valkar och bullighet långt ner på benen (Ej valkar på tvären).
• Veckigt
• Biproblem- svamp, bakterier, hud som inte trillar av och irriterar.

Behandling- svårt att behandla!
• Kortison- med risk för fång
• Lymfmassage
• Kompressionsbandage
Sjukdomen går ej att bota, symptomen behandlas och förloppet hejdas.

Fler artiklar som publicerats nyligen

Sök information

Väntar du på stamtavlan?

Ni som väntar på att era stamtavlor ska komma tillbaka från KFPS, se till att ni betalat medlemskap! Fakturan från KFPS gällande depositionsavgiften måste också vara betald.

Artikelarkiv