Hingstar till avel i Sverige

Alla godkända stambokshingstar i moderstamboken KFPS har ett tresiffrigt nummer efter sitt namn.