Årsmöte 2020

Svenska Frieserhästföreningens årsmöte kommer att hållas den 28/3 i Vimmerby.

Kallelse med tillhörande verksamhetsberättelse, plan osv kommer.