Årsmöte 2018

Sfhf There She Is

Kallelse till Svenska Frieserhästföreningens årsmöte 2018

Årsmötet 2018 kommer att hållas i Vimmerby den 10/3.

Hultfredsvägen 41, 598 40 Vimmerby.

Klockan 13.00 börjar årsmötet och vi räknar med att det tar cirka 3 timmar.
Vi kommer även att meddela vem som vunnit prestationspriset.

Svenska frieserhästföreningen bjuder medlemmar på eftermiddagsfika.

Styrelsens förslag på stadgeändringar skickas ut på mail till medlemmar som betalat årets medlemsavgift.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skickas ut på mail till medlemmar senast en vecka före årsmötet.

Även i år kommer vi att erbjuda medlemmar att delta på årsmötet via Skype!

– Anmälan senast 1/3 via formuläret på websidan
– Endast föranmälda personer får rösta via Skype då vi måste hinna kontrollera att medlemskap är inbetalt och i rätt tid.
– Ange SkypeID i anmälan (Är ni flera på samma plats ange det SkypeID som skall användas.)
– Det finns tekniska begränsningar i hur många som kan ansluta i samma skypesamtal; är ni flera i närheten av varandra så samordna gärna.
– Vi förbehåller oss rätten att styra så att det finns möjligheter till uppkopplingar jämnt fördelat över landet öppet för flera i det fall många vill koppla upp sig o vi överskrider maxantal.
– Antal Skypedeltagare fastställs kl 12.45-13.00, är du inte uppkopplad och medräknad då har du ingen rösträtt och kan inte ansluta senare.
– En (1) fullmakt per årsmötesdeltagare gäller även här. Önskar du använda en fullmakt skall den scannas och mailas till kassor@sfhf.se senast 4/3 så vi kan verifiera uppgifterna.

Anmälan till årsmöte görs via formuläret senast 1/3

Av respekt till våra medlemmar Mildred Kronstrand och Ingemar Johansson som vi lånar lokal av så förväntar vi oss att alla som kommer till mötet anmäler sig via formuläret.
För att vara röstberättigad på årsmötet måste medlemskap betalas senast 28 februari.

Motioner måste vara inkomna skrivna till styrelsen senast 3 veckor innan årsmötet.
Mail till info@sfhf.se.

Valberedningen består av Åsa Jonasson, Ann-Margret Johansson och Mildred Kronstrand millan@polyform.se och de tar gärna emot namnförslag.

Varmt välkomna!
Hälsar Styrelsen

Dagordning årsmöte 2018
Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Inkommen motion med styrelsens yttrande
Valberedningens förslag 2018
Förslag på nya stadgar
Stadgeändring 12 och 13 Tidpunkt
Stadgeändring 18 och 24 Styrelsemedlemmar
Stadgeändring 20 valberedning

Dela den här artikeln:

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER: FACEBOOK | FACEBOOK MEDLEMSGRUPP | FACEBOOK AVELSFORUM |

Svenska Frieserhästföreningen © Alla rättigheter är reserverade | Webbyrå: PAGIO

I samarbete med: