Årsmöte 2017!

Årsmötet 2017 kommer att hållas på Kolswa Herrgård den 25/3.
Klockan 13.00 börjar årsmötet och vi räknar med att det tar cirka 4 timmar.

Svenska frieserhästföreningen bjuder medlemmar på eftermiddagsfika.

Gemensam lunch serveras för 180 kr klockan 11.30-13.00 på Kolswa Herrgård.

Anmälan till årsmöte och lunch görs via formuläret senast 20/3

NYHET

Vi kommer att erbjuda medlemmar att delta på årsmötet via Skype!

– Anmälan senast 23/3 kl 21.00 på länk nedan.
– Endast föranmälda personer får rösta då vi måste hinna kontrollera att medlemskap är inbetalt och i rätt tid.
– Ange SkypeID i anmälan (Är ni flera på samma plats ange det SkypeID som skall användas.)
– Det finns tekniska begränsningar i hur många som kan ansluta i samma skypesamtal; är ni flera i närheten av varandra så samordna gärna.
– Vi förbehåller oss rätten att styra så att det finns möjligheter till uppkopplingar jämnt fördelat över landet öppet för flera i det fall många vill koppla upp sig o vi överskrider maxantal.
– Antal Skypedeltagare fastställs kl 12.45-13.00, är du inte uppkopplad och medräknad då har du ingen rösträtt och kan inte ansluta senare.
– En (1) fullmakt per årsmötesdeltagare gäller även här. Önskar du använda en fullmakt skall den scannas och mailas till kassor@sfhf.se senast 23/3 så vi kan verifiera uppgifterna.

Fler artiklar som publicerats nyligen

Sök information

Väntar du på stamtavlan?

Ni som väntar på att era stamtavlor ska komma tillbaka från KFPS, se till att ni betalat medlemskap! Fakturan från KFPS gällande depositionsavgiften måste också vara betald.

Artikelarkiv