Viktig information för dig som ska köpa frieser

Viktigt att veta innan du köper en frieser

Den holländska stamboken är moderstamboken som började att föras 1879 och är det första registret för rasen. På den tiden fanns det ett fåtal hästar kvar men genom att registrera alla frieserhästar och med professionell uppfödning av tillräcklig kvalitet lyckades man rädda rasen från undergång. Stamboken har idag ca 70.000 hästar registrerade i ett 50-tal länder. Föreningen heter De Koninklijke Vereniging ”Het Friesch Paarden-Stamboek” (KFPS)

Den tyska stamboken grundades 1979 av några engagerade frieservänner i Tyskland som hade till syfte att bevara och informera om den frisiska rasen i Tyskland och 1992 omvandlades föreningen till stamboksförande förening för rasen. Föreningen heter Friesenpferde-Zuchtverband (FPZV).

Avelsmålen och sättet att bedöma hästarna skiljer sig åt mellan de båda stamböckerna.

Den Svenska Frieserhästföreningen är en intresse och avelsförening som är dotterorganisation till den Holländska moderstamboken. Enligt våra stadgar skall föreningen verka för ökad kännedom om den Friesiska hästen och dess användning samt främja aveln i Sverige och tillse att moderstambokens (KFPS) regler efterlevs.

För att veta säkert att en frieser är registrerad i moderstamboken kan du enkelt se genom att hingstarna i stamtavlan har ett tresiffrigt nummer efter sitt namn.

Det går att importera både färsk och fryst semin från Holland och i dagsläget finns det bara en godkänd stambokshingst stationerad i Sverige, Sipke 450.

Om ett sto betäcks med en hingst som inte är en stambokshingst (hingst med tresiffrigt nummer efter namnet) så hamnar fölet i en sidostambok.
Mer om detta på sidorna
Hingstinformation
Stamboksregister

Naturligtvis är det viktigt att du väljer häst efter det ändamål som passar dig. Om du köper ett sto som du tänkt avla på kan det vara bra att kontrollera om den förra ägaren har gjort någon DNA test för att utesluta ärftliga defekter. I dagsläget kan DNA tester göras på vattenskalle, dvärgväxt samt fuxgen. Som medlem i Kfps kan man lätt göra fiktiva matchningar med KFPS hingstar i datasystemet för att på så sätt hitta den hingst som bäst passar för ditt sto.

Kontrollera alltid att den tilltänkta hästen har ett giltigt pass och stambokspapper.
Chipnumret på de båda dokumenten måste matcha hästens egna identifieringschip.

Om du vill registrera dig som ägare hos KFPS så krävs det att du som köpare är medlem hos såväl KFPS som SFHF innevarande år. Säljaren skickar stambokspappret till KFPS som registrerar ägarbytet och du får tillbaka ett nytt stambokspapper då avgiften är betald.
Mer om ägarbyte på Ägarbyte

Om du har frågor på din väg i att hitta din tilltänkta frieser är du välkommen att kontakta Svenska Frieserhästföreningen.

Lycka till i ditt sökande efter rätt individ för just dig.