Premieringsfakta

KFPS genomför årligen premieringar- keuring – i alla länder som har föreningar knutna till KFPS. Kraven och bedömningsgrunderna är lika för alla länder.

Varje år kommer domare från KFPS i Holland till Sverige för att genomföra inspektion och premiering – keuring.
I samråd med KFPS bestämmer SFHF antalet premieringsplatser, vilket i sin tur naturligtvis beror på antalet hästar som ska visas och var i landet dessa finns.

I första hand ska följande kategorier hästar visas vid en premiering i Sverige:

* Årsföl och fjolårsföl som inte tidigare visats på en premiering.
Årsfölen visas vid sidan av modern.
Fjolårsföl visas oftast ensamma.

* Treårs ston och vallackar för eventuellt införande i stamboken. Även äldre ston och vallackar kan naturligtvis visas för detta om det inte skett tidigare.

* 3 åriga och äldre ston och vallackar för eventuell ster-(stjärn-)förklaring. Ca 15% av alla stamboksförda ston och vallackar blir ster-förklarade (sett över hela världen).

* Från och med 2001 kan också hingstar visas för sterförklaring. Det egentliga syftet med detta är att moderns sammanlagda avelsmeriter skall kunna beaktas fullt ut och innebär inte att hingsten, om den blir ster-förklarad, godkänns för avel. En sterhingst blir automatiskt stervalack efter kastrering.

* Tidigare sterförklarade ston och vallackar kan visas för premiering – ”Dagens champion”.

* Från 2017 får även 1 & 2-årshingstar premie men de får ingen linearscoring.

Grovt kan man säga att bedömningarna görs med avseende på hästens exteriör (40%) och hästens rörelser (60%).

I samband med dessa bedömningar utdelas också premier med rosetter i olika färger. Dessa fördelas enligt nedanstående:

1:a premie:——-orange rosett (ca 5% av hästarna)
2:a premie: ——röd rosett (ca 35% av hästarna)
3:e premie: ——vit rosett (ca 50% av hästarna)
ingen premie: –(ca 10% av hästarna).

Observera att fördelningen inte alls har att göra med hur många hästar som visas på premieringsplatsen. Fördelningen av premierna utgår från ”världsstandard”.