IBOP-dressyr / körtest

IBOP
IBOP är ett gångartstest som genomförs som kör- och/eller ridtest då hästens lämplighet för grenen bedöms. Hästens alla gångarter, framåtbjudning, balans och lösgjordhet bedöms då under ryttare och framför vagn. Viktigt är att hästens kvalitéer visas med så lite hjälp och inverkan som möjligt från ryttare/kusk.
Det är inte som en tävling då det skall ridas ett ”korrekt” program.
Ridprovet rids på 25×50 m bana och körprovet körs på 25×50 bana.
Följande gäller;

 • Hästen måste vara minst 4 år för att få göra ett IBOP test.
 • Ryttaren bestämmer själv om denne vill rida med spö och/eller sporrar.
 • Standardbett skall användas (kandar el liknande är inte tillåtet).
 • Både lättridning och nedsittning är tillåtet.
 • Ryttaren skall vara klädd som på tävling.
 • Manen får vara lös eller flätad.
 • Det går bra att få programmet uppläst under genomförande.
 • Vagnen skall ha en spårbredd på minst 125 cm. Spårbredden mäts på marken utanför bakhjulen.
 • Vagnen ska vara bromsad och väga minst 150 kg.
 • Vagnen vid IBOP ska vara fyrhjulig.

IBOP program körning/dressyr 2021

Länk till KFPS sida Performance tests IBOP

Knhs reglemente

IBOP får startas 2 ggr per år.
Skall hästen starta IBOP 2 ggr samma dag skall det vara i olika discipliner, dvs ridning och körning.

Maston från Norrhult  IBOP 2016

Milou från Norrhult  IBOP 2016

Famke J.B IBOP 2016

Zusanne van de Dollen IBOP 2016

Vad bedöms i ridtestet?
a. Skritt (böjning I halsen, steglängd, koordination, regelbundenhet/taktmässighet)
b. Trav (steglängd, påskjut, svävmoment, koordination, regelbundenhet/taktmässighet)
c. Galopp (undersättande av bakdel, rytm regelbundenhet, längd)
d. Hållning, ställning och böjning, vändbarhet (hållning av huvud/hals, korrekt ställning i
rörelse och mjukhet i övergångarna)
e. Smidighet (musklernas flexibilitet)
f. Impuls (av ryttaren given/eller naturlig villighet att gå framåt, måttet av hanterbarhet för
ryttaren)
g. Lämplighet som dressyrhäst (självbärande, lätt att använda, rörelse genom hela
kroppen, mjukhet i övergångarna, ställd/rätt böjd eller i rak linje)

Poäng bedömning ridtest:
2 x skritt 2 x trav 2 x galopp 2 x HSB 1 x Övergångar 1 x Impuls 1 x Lämplighet
Totalt 110 poäng

Från 2020 så kommer det föras in i registret samt på stambokspappret bokstäverna A, AA eller AAA.
IBOP 73-76,5 A
IBOP 77-81,5 AA
IBOP 82 + AAA

Nedan följer bedömningspunkterna;

KEYS TO SCORES
The dressage testing under the saddle will be evaluated in accordance with the regulations and dressage testing book of the KNHS, but the various figures (0-10) used for scoring the various components listed under the evaluation headings can be described as follows:

 1. 0  not performed
 2. 1  very poor
 3. 2  poor
 4. 3  fairly poor
 5. 4  less than satisfactory
 6. 5  unsatisfactory
 7. 6  satisfactory
 8. 7  more than satisfactory
 9. 8  good
 10. 9  very good
 11. 10  exemplary

The scores for each component shall be given in half and whole points.

Examination:

All elements in the examination are to be administered all at once.

This test forms the basis for the assessment of suitability as dressage horse.

Assessment:

a. walk
b. trot
c. canter
d. carriage & balance

e. agility

f. transitions

g. impulsion

IBOP RIDING TEST

Walk Trot Canter Carriage & balance Agility Transitions Impulsion Total
2x 2x 2x 2x 1x 1x 1x

Total: 110 points