Bedömningar och premier

Bedömningar och premier

Även hos föl kommer skritten och traven att, som med äldre hästar, räknas dubbelt jämfört med poängen för exteriören.

Premierna bygger på den totala poängen av de fem egenskaperna;

1:a premie rastyp+exteriör+benkvalite+ 2x skritt + 2x trav ≥ 50 poäng

2:a premie: rastyp+exteriör+benkvalite+ 2x skritt + 2x trav ≥ 46 and < 50 poäng

3:e premie: rastyp+exteriör+benkvalite+ 2x skritt + 2x trav ≥ 40 and < 46 poäng

Ingen premie: rastyp+exteriör+benkvalite+ 2x skritt + 2x trav < 40 poäng eller ifall en (eller fler) av de fem bedömningspunkterna är en 4, eller om två (eller fler) av bedömningspunkterna är 5.

Rastyp, exteriör, benkvalite räknas 1 gång, skritt och trav räknas 2 gånger. Sen tas ett medelvärde.
Totalt 47 poäng innebär ett medel på 6,7. För att ett sto ska bli ster krävs åtminstone ett medel på 7.

(Benkvalite (legwork) inkluderar både benställning, hovar och leder).

Ston som är 3 år eller äldre kan föras in i stamboken och ster-förklaras. För att komma in i stamboken måste stoet vara minst 154 cm och för ster måste stoet vara minst 156 cm.
För att bli kroon måste stoet vara minst 158 cm och för att bli model 160 cm.

Valackar måste vara 156 cm för att komma in i stamboken och 158 cm för att bli ster.

1:a Premie = inskriven i stamboken och sterförklarad

2:a Premie = inskriven i stamboken och sterförklarad

3:e Premie = inskriven i stamboken

Ingen premie= ston kan ändå bli inskrivna i stamboken om de är av bättre kvalitet.

Ej upptagen i stamboken = hästen står kvar i fölboken och behåller Vb:s papper

3 åriga och äldre fölbokshingstar får ingen premie, bara en bedömning. De blir sterförklarade vid tillräckligt bra kvalitet. Mankhöjden vid 3 års ålder måste vara minst 158 cm. Dessa hingstar står kvar i fölboken med eller utan bedömning ster.

De enda hingstar som blir upptagna i stamboken med betäckningen STB är de hingstar som blir godkända för avel varje år av KFPS.

Här följer förklaringar på predikat och förkortningar

Vb = Veulenbook; fölbok, oftast står det M = sto eller H = hingst bakom, inskriven i fölboken

Stb = Stamboek stambok tillräckligt bra kvalitet för att vara stamboksförd

Stb. Ster. = Stambok register Ster

Ster = Stjärna. Denna bedömning får ston och valacker som får en 1:a premie eller 2:a premie.

Pref = Preferent. Denna bedömning får ett sto som har fått 4 avkommor som blivit sterförklarade.

Sport = Sport. Denna bedömning får en häst som har bra sportmeriter, t.ex svår dressyr eller körning. Kriterier för Sport

Prestatie = Prestation. Denna bedömning får ett sto som har 3 avkommor som har fått Sportbedömning eller minst 75 poäng på IBOP.

IBOP = Motsvarar en kvalitetsbedömning och syftet är att bedöma hästens lämplighet som dressyr, kör eller showkörhäst.

Kroon = Kronsto. Stersto från 3 år och äldre som har fått en 1.a premie kan bli prel. Kroonförklarade. Stoet ska göra ett IBOP test med minst 77 poäng eller ha fått Sportpredikatet för att kunna bli def. bli Kroon förklarade. Stoet måste vara minst 158cm.
(Det är domarna som bestämmer om stoet har det som krävs för att få bedömningen kroon när stoet har minst 77p på IBOPtest och en 1:a premie).

Model = Modellsto. Stersto från 7 år och äldre som har fått en 1:a premie kan bli prel. Modellförklarade. Stoet ska dock inom ett år ha gjort IBOP testet med minst 77 poäng, eller ha fått Sport predikatet för att def. bli Modell förklarad samt fått ett föl. Stoet ska vara minst 160 cm. Detta är det högsta predikat ett sto kan få.

Fokker = Uppfödare

Eiger=Ägare

Sport-Ster-Kroon.Modell är predikat som är baserade på hästens kvalitet.

Preferent och Prestations predikat är baserade på avelskvaliten av stoet