Svenska Frieserhästföreningens styrelse 2022

Styrelsens sammansättning 2022

Ordförande:
Annika Palmgren annika@sfhf.se
070-6242783 vid ej svar skicka sms så ringer jag upp senare.

Sekreterare/Vice Ordförande
Helen Hilltorn Bogren sekreterare@sfhf.se
helen@sfhf.se
073-9317182

Kassör
Susanne Skalin kassor@sfhf.se
070-2760818

Ledamöter
Alexandra De Wall alexandra@sfhf.se
Åsa Bergholtz asa@sfhf.se

Suppleanter
Amanda Westbroek amanda@sfhf.se
Ebba Blomqvist@sfhf.se

Revisorer:
Christina Wetterberg
Marie Lager
Revisor suppleant
Bo Kullander

Valberedning:
Mildred Kronstrand (sammankallande) millan@polyform.se
Ann-Margreth Johansson
Sandra Åhs Sivertsen

Du kanske också är intresserad att läsa om: