Svenska Frieserhästföreningens styrelse

Styrelsens sammansättning 2021

Ordförande:
Annika Palmgren annika@sfhf.se 070-6242783 vid ej svar skicka sms så ringer jag upp senare.

Vice Ordförande
Helen Hilltorn Bogren helen@sfhf.se 073-9317182

Sekreterare
Christina Wetterberg sekreterare@sfhf.se

Kassör
Susanne Skalin kassor@sfhf.se

Ledamöter
Alexandra De Wall alexandra@sfhf.se
Amanda Westbroek amanda@sfhf.se

Suppleanter
Åsa Bergholtz asa@sfhf.se
Kristin Brûdigam@sfhf.se

Revisorer:
Päivi Jokela
Krister Karlsson
Revisor suppleant
Bo Kullander

Valberedning:
Mildred Kronstrand (sammankallande) millan@polyform.se
Ann-Margreth Johansson
Sandra Åhs Sivertsen

Du kanske också är intresserad att läsa om: