Nu kan du som är medlem nominera en hedersmedlem. 
Vet du någon som har gjort betydande insatser för Svenska Frieserhästföreningen och som i stor utsträckning verkat för och bidragit till föreningen och dess syfte?
Välkommen med din nominering!

Både medlemmar och utomstående personer kan utses till hedersmedlem men det behöver vara en fysisk person.

Så här nominerar du
Skicka ett mail till sekreterare@sfhf.se med din nominering.
Nomineringen ska innehålla en presentation om personen med innebörden varför just den personen bör bli hedersmedlem.
Sista dag för att nominera en hedersmedlem till årsmötet är 10/2 aktuellt år.

Så utses en hedersmedlem
Efter att förslagen har skickats in till föreningen händer det här:

  • Styrelsen gör bedömningen om den nominerade personen är intressant som
    hedersmedlem.
  • Styrelsen beslutar sedan om de vill presentera personen som förslag på
    ny hedersmedlem på årsmötet.
  • Närvarande medlemmar på årsmötet röstar om personen ska utses till hedersmedlem.


Vad innebär det att bli utsedd till Hedersmedlem

  • Ett livslångt & gratis medlemskap i Svenska Frieserhästföreningen
SFHF-RoyalFriesian-loggo