Information för dig som ska betäcka ditt sto

Viktigt information för dig som planerar att betäcka ditt friesersto

Tänk på att ta reda på så mycket som möjligt innan du betäcker ditt sto!
Kontakta gärna oss i Svenska Frieserhästföreningen om du stöter på frågor avel@sfhf.se

För att veta säkert att en frieserhingst är godkänd i moderstamboken kan du enkelt se genom att hingstarna har ett tresiffrigt nummer efter sitt namn.

Det går utmärkt att importera både färsk och fryst semin från Holland och i dagsläget finns det en godkänd stambokshingst stationerad i Sverige, Sipke 450.

Om ett sto betäcks med en hingst som inte är godkänd för avel i KFPS (hingst utan tresiffrigt nummer efter namnet) så hamnar fölet i en sidostambok.
Mer om sidostamböcker på http://www.sfhf.se/avel/hingstar-for-avel/

Den Svenska Frieserhästföreningen är en intresse och avelsförening som är dotterorganisation till den Holländska moderstamboken. Enligt våra stadgar skall föreningen verka för ökad kännedom om den Friesiska hästen och dess användning samt främja aveln i Sverige och tillse att moderstamboke (KFPS) regler efterlevs.

Den holländska stamboken är moderstamboken som började att föras 1879 och är det första registret för rasen. På den tiden fanns det ett fåtal hästar kvar men genom att registrera alla frieserhästar och med professionell uppfödning av tillräcklig kvalitet lyckades man rädda rasen från undergång. Stamboken har idag ca 70.000 hästar registrerade i ett 50-tal länder. Föreningen heter De Koninklijke Vereniging ”Het Friesch Paarden-Stamboek” (KFPS)

Den tyska stamboken grundades 1979 av några engagerade frieservänner i Tyskland som hade till syfte att bevara och informera om den frisiska rasen i Tyskland och 1992 omvandlades föreningen till stamboksförande förening för rasen. Föreningen heter Friesenpferde-Zuchtverband (FPZV).

Avelsmålen och sättet att bedöma hästarna skiljer sig åt mellan de båda stamböckerna.

Naturligtvis är det viktigt att du väljer hingst efter det ändamål som passar dig.

Tänk på att göra DNA test för att utesluta ärftliga defekter. I dagsläget kan DNA tester göras på vattenskalle, dvärgväxt samt fuxgen.

Som medlem i Kfps kan man lätt göra fiktiva matchningar med KFPS hingstar i datasystemet för att på så sätt hitta den hingst som bäst passar för ditt sto.