KFPS stamboksregister

Följande register finns:

STAMBOKSREGISTER för frieserhästar som har stambokshingstar till fäder.
Dessa stamtavlor är ljusblå med svart text, ser gråaktiga ut med svart text (papper före 2015 är gul-gröna till färgen, de ser gulgrå ut).

I stamboken finns följande register:

Fölbok för föl efter stambokshingstar (Vb)

Stambok för hingstar (stb)

Stambok för ston (stb)

Stambok för vallackar (stb)

Speciella register finns för ster-ston, ster-vallackar, och för model-ston.
Ston kan på grund av hög kvalitet på sin avkomma erhålla utmärkelsen Preferent. Sto som har fått fyra ster-avkommor kan förklaras som Preferent.

I och med införandet i fölboken chipmärks fölet.

Före 1997 tungtatuerades fölen.
Vid införandet i stamboken brännmärktes hästarna tidigare med ett ”F” och vid ster-förklaring med ett ”S” samt vid modelförklaring med ett ”M”. Preferentston och -hingstar märktes med en kunglig, holländsk krona.
Från 1 september 2001 är dock brännmärkning inte längre tillåtet.

Ungefär 15% av alla stamboksförda ston blir ster-förklarade på grund av särskilt god exteriör och fina rörelser. Att få ett sto model-förklarat är lika sällsynt som att få en hingst införd i stamboken. Totalt i hela världen blir per år endast 5-9 ston model-förklarade.

SIDOBOKSREGISTER, bijboek 1 och bijboek 2.

I Bijboek 1 (sidobok 1) införs frieserhästar som har fölbokshingstar med betäckningstillstånd från FPS, som fäder samt avkommor undan ston som är registrerade i bijboek 1.

I Bijboek 2 (sidobok 2) införs avkommor till fölbokshingstar som inte har betäckningstillstånd från FPS.

Karens för Bijbok 1 och 2 är 3 generationer innan de förs in i huvudregistret .

D-stambokspapper är för avkommor efter stamboksförda hingstar i FPZV. Dessa hästar kommer in i det så kallade D-registret och har 1 generations karens.

Alla papper i biböckerna är sedan 2015 grå med svart text och ersätter de blå/röda och brun/orange stamtavlor som fanns tidigare