Medlemsaktiviteter

Medlemsaktiviteter via Svenska Frieserhästföreningen
Berätta gärna vad som är viktigt för just dig att föreningen gör för sina medlemmar.
Förslag på anläggning kan också anges
Svara gärna både med och utan häst.
Aktiviteter ska godkännas av styrelsen före aktiviteter annonseras ut
Resan kan bli av tidigast 2022, På bilden nedan finns lite kort information.
Tex avel, evenemang, media, sport. Maila kontakt@sfhf.se för mer information.