Arbetsgrupper 2019

Arbetsgrupper underställda styrelsen i Svenska Frieserhästföreningen

Avelsgrupp

För frågor och råd maila till avel@sfhf
Susanne Skalin
Mikaela Brandin

Ansvarar för att upplysningsverksamheten om avelsregler når ut på sociala medier. 
Ser till att hemsidans sidor om avel är uppdaterade.
Anordna och samordna avelsträffar, öppet hus hos uppfödare, frågor från avelsintresserade. 
Bevaka frågor angående avel gentemot KFPS och lägga ut på facebook.
Ansvarar för avelsforumet på facebook.

Mediagrupp

Annika Palmgren
Helen Hilltorn Bogren 

Ansvarar för marknadsföring av föreningen. 
Ser till att intressanta inlägg görs på Gillasidan.
Ser till att infofoldrar, välkomstmail, information om föreningen uppdateras.
Skapar affisher, filmer och bilder inför premieringar, evenemang m.m
Ser till att material till webtidningen tas fram. 

Medlemsaktivitetsgrupp

Du som har förslag på medlemsaktivitet maila sekreterare@sfhf.se

Sammankallande Kristin Brüdigam
Lotta Hjelm
Anna Linnér

Gruppen ska ansvara för frågor gällande framförallt dressyr och körning men även udda/ovanliga tävlingsformer och träningsformer som WE, brukskörning/ridning, akademisk ridning, hoppning mm ska synliggöras. 
Ansvar bör läggas på gruppen att själv ta fram mål och idéer till vad de ska arbeta med, men syftet är att sporra dem som använder sin frieser i tävling och träning.
Gruppen ska ta fram förslag och anordna föreningsmästerskap, träningar, och kurser med frieseranknytning mm.
Gruppen ska också ta fram förslag till gemensamma resor, clinics och annat som
medlemmarna efterfrågar.

Prestationspriset, föreningsmästerskap, träningar och kurser med frieseranknytning mm

Evenemangsgrupp

Sammankallande Annika Palmgren
Helen Hilltorn Bogren
Kristin Brudigam

Gruppen ska ansvara för att Svenska Frieserhästföreningen blir representerad på
mässor och liknande evenemang.  

Premieringsgrupp

För frågor om premiering maila till premiering@sfhf.se

Ansvarar för det praktiska ordnandet av föreningens premieringar. 
Gruppens uppgift är exempelvis att boka plats, hotell, resor mm.
Se till att domarna med följe transporteras.

Att ta fram sponsorer och priser, att se till att programmet blir tryckt och att hålla kontakten med utställare, att på plats se till att det finns tillräckligt med funktionärer.
Svarar på frågor angående premiering och IBOP på sociala medier samt ser till att hemsidans premieringsinfo är uppdaterad och korrekt.
 

Syftet med arbetsgrupperna är:

• att ge möjlighet för medlemmar att engagera sej i viktiga uppgifter på ett organiserat sätt
• att öka antalet aktiviteter som föreningen anordnar samt
• att avlasta styrelseledamöterna från de arbetsuppgifter som inte nödvändigtvis behöver göras av styrelsen
Varje ansvarig/sammankallande person ansvarar för att

  • bevaka föreningens intressen inom varje område
  • I gruppen arbeta fram förslag till kort handlingsplan inom varje område
  • knyta till sig fler som kan tillföra något i respektive grupp
  • se över information på hemsidan

Varje grupp ska bestå av personer som är kunniga och/eller engagerade i gruppens speciella ansvarsområde. Jobbar man med det man är intresserad av blir naturligtvis resultatet bättre!

Grupperna kan bestå av en ”kärna” medlemmar som jobbar aktivt men gruppen ska ha möjlighet att själv utöka deltagarna eller ta emot extra hjälp om man tycker det behövs.

Det är viktigt att förslagen förankras i styrelsen samt att styrelsen tar beslut som rör ekonomi/budget för aktiviteterna.

Varje grupp ska ha en sammankallande till möten och en kontaktperson. Sammankallande har ansvaret för att gruppen har kontakt med varandra med jämna mellanrum.

Kontaktpersonen ska kunna ta emot idéer från medlemmar samt svara på frågor om gruppens arbete.

Det är viktigt att minst en person i varje grupp, exempelvis den sammankallande, har ansvaret att driva gruppens arbete framåt och att tillse att gruppen är fulltalig.