Ansvarsfördelning 2019

Ordförande
Annika Palmgren annika@sfhf.se

Kontakt med KFPS övergripande frågor.
Justera mötesprotokoll.
Verksamhetsberättelse.
Ansvarar för att beslut genomförs.
Inkommen post via brev.
Tar emot stamtavlor och skickar vidare till medlemmar.

Vice ordförande
Helen Hilltorn Bogren helen@sfhf.se

Ordförandes ställföreträdare

Sekreterare
Kristin Brüdigam sekreterare@sfhf.se

Protokollförare vid möten.
Verksamhetsberättelse.

Kassör
Susanne Skalin kassor@sfhf.se

Fakturering, bokföring,  kassörens rapport till styrelsemöten.
Budget, Verksamhetsplan, Resultatrapport och Balansräkning till årsmöte.

Medlemsansvarig
Annika Palmgren annika@sfhf.se

Kontakt med medlemmar, tillsammans med kassör hålla medlemsförteckning aktuell,  medlemssidan på Facebook. Bevaka frågor angående medlemskap KFPS.

Hemsidan
Annika Palmgren annika@sfhf.se
Sandra Åhs Sivertsen sandra@sfhf.se

Håller hemsidan uppdaterad samt att information läggs på medlems/gilla–sidan på Facebook med hjälp av de olika arbetsgrupperna.