Avelsinformation för frieserhästar

Om avel med frieserhästar

Vi, Svenska Frieserhästföreningen, har även en facebookgrupp som heter Svenska Frieserhästföreningens – avelsforum för diskussioner om avel och allt som hör till. Besök sidan här –
Svenska Frieserhästföreningens avelsforum

För alla avelsintresserade finns råd och tips att få av vår avelskommitté.
Skicka ett mail till avel@sfhf.se

Avelskommittén består av:

  • Alexandra De Wall
  • Susanne Skalin
  • Åsa Bergholtz
  • Britt-Marie Ekbergh

 

För den avelsintresserade finns en stor mängd information att ta del av på KFPS hemsida samt många fina redskap att använda sig av, som ett stöd i den omfattande process som det verkligen innebär, att välja en bra matchning till sitt sto eller hingst. Målsättningen är ju högt kvalitetstänk och att föra de bästa generna vidare, för att skapa de bästa förutsättningarna för den frisiska hästen och dess fortlevnad.
Det finns även mycket annan matnyttig information för den vetgirige att ta del utav, ett stycke historia, om organisationen, premieringsfakta och en agenda som uppdateras löpande, så sök Er gärna in på sidan och utforska vidare, om Ni inte har gjort det tidigare.

Behöver man då vara medlem i KFPS för att nå denna information?
Mycket information finns fritt att ta del av på hemsidan, men för att nå mer specifik information om hingstar, ston och föl i stamboken, krävs medlemskap. Likaså för att på ett smidigt sätt kunna administrera sina egna hästar och för att kunna använda sig av linjär scoring och andra bra redskap i avelsarbetet, krävs medlemskap.

Det finns en engelsk version av den holländska webbsidan som är mycket bra att använda sig utav, men man ska ha i åtanke att den inte följer den holländska sidan till hundra procent, vilket innebär att ibland kan man sakna information som finns på själva huvudsidan.

På länkarna nedan finner ni nyttig information om avel i allmänhet.

Information för dig som ska betäcka ditt sto

Viktigt information för dig som planerar att betäcka ditt friesersto:

Tänk på att ta reda på så mycket som möjligt innan du betäcker ditt sto!
Kontakta gärna oss i Svenska Frieserhästföreningen om du behöver hjälp och har frågor. Skicka ett mail till avel@sfhf.se .

Hur vet man om frieserhingsten är godkänd i moderstamboken?

För att veta säkert att en frieserhingst är godkänd i moderstamboken kan du enkelt se genom att hingstarna har ett tresiffrigt nummer efter sitt namn.

Importera färsk eller fryst semin från Holland

Det går utmärkt att importera både färsk och fryst semin från Holland.

Stambokshingstar i Sverige

I dagsläget finns det flera godkända stambokshingstar stationerade i Sverige bl a Sipke 450. Läs mer om hingstarna hos Aftonmora Friesians.

Ett urval av bilder på Sipke 450

Hingstar som inte är godkända

Om ett sto betäcks med en hingst som inte är godkänd för avel i KFPS (hingst utan tresiffrigt nummer efter namnet) så hamnar fölet i en sidostambok. Du kan läsa mer om sidostamböcker under rubriken Stamboksregister.

http://www.sfhf.se/avel/hingstar-for-avel/

Den Svenska Frieserhästföreningen är en intresse och avelsförening som är dotterorganisation till den Holländska moderstamboken. Enligt våra stadgar skall föreningen verka för ökad kännedom om den Friesiska hästen och dess användning samt främja aveln i Sverige och tillse att moderstamboken (KFPS) regler efterlevs.

Holländska stamboken för frieserhästar

Den holländska stamboken är moderstamboken som började att föras 1879 och är det första registret för rasen. På den tiden fanns det ett fåtal hästar kvar men genom att registrera alla frieserhästar och med professionell uppfödning av tillräcklig kvalitet lyckades man rädda rasen från undergång. Stamboken har idag ca 70.000 hästar registrerade i ett 50-tal länder. Föreningen heter De Koninklijke Vereniging ”Het Friesch Paarden-Stamboek” (KFPS).

Hjälp med att välja hingst

Naturligtvis är det viktigt att du väljer hingst efter det ändamål som passar dig.

Som medlem i Kfps kan man lätt göra fiktiva matchningar med KFPS hingstar i datasystemet för att på så sätt hitta den hingst som bäst passar för ditt sto.

Se en lista på DNA-testade hingstar 2021 här.

Val av hingst

Läs mer om hur du väljer hingst under Val av hingst.

Hingstar till avel i Sverige
Hingststationer
KFPS Stamboksregister

Följande register finns:

STAMBOKSREGISTER för frieserhästar som har stambokshingstar till fäder.
Dessa stamtavlor är ljusblå med svart text, ser gråaktiga ut med svart text (papper före 2015 är gulgröna till färgen, de ser gulgrå ut.

I stamboken finns följande register:

Fölbok för föl efter stambokshingstar (Vb)

Stambok för hingstar (stb)

Stambok för ston (stb)

Stambok för vallackar (stb)

Speciella register finns för ster-ston, ster-vallackar, och för model-ston.
Ston kan på grund av hög kvalitet på sin avkomma erhålla utmärkelsen Preferent. Sto som har fått fyra ster-avkommor kan förklaras som Preferent.

I och med införandet i fölboken chipmärks fölet.

Före 1997 tungtatuerades fölen.
Vid införandet i stamboken brännmärktes hästarna tidigare med ett “F” och vid ster-förklaring med ett “S” samt vid modelförklaring med ett “M“. Preferentston och -hingstar märktes med en kunglig, holländsk krona.
Numera är dock brännmärkning inte längre tillåtet.

Att få ett sto model-förklarat är lika sällsynt som att få en hingst införd i stamboken. 

SIDOBOKSREGISTER, bijboek 1 och bijboek 2.

I Bijboek 1 (sidobok 1) införs frieserhästar som har fölbokshingstar med betäckningstillstånd från KFPS, som fäder samt avkommor undan ston som är registrerade i bijboek 1.

I Bijboek 2 (sidobok 2) införs avkommor till fölbokshingstar som inte har betäckningstillstånd från KFPS.

Karens för Bijbok 1 och 2 är 3 generationer innan de förs in i huvudregistret .

D-stambokspapper är för avkommor efter stamboksförda hingstar i FPZV. Dessa hästar kommer in i det så kallade D-registret och har 1 generations karens.

DNA-test

Alla avelshingstar är DNA testade för den genetiska defekten vattenskalle och dvärgväxt, och dessutom för den icke önskvärda fuxgenen. Lista över resultat finner du på följande sida Godkända stambokshingstar
För att få använda en hingst som bär på genen måste stoet vara testad och fri. Det är önskvärt att samtliga ston också testas för att kunna se spridningen i populationen.
Rekommendationen är att ston som verkar i avel testas för att undvika en kombination som medför en risk för ett defekt föl.

Dvärgväxt och vattenskalle är båda recessiva gener vilket innebär att det krävs två bärare av samma gen för att riskera dvärgväxt och vattenskalle.
DNA-testet görs på ett laboratorium i Holland via KFPS och provet utförs på tagel från din häst.

För att testa ditt sto gå in på fliken ”ledenservice” och ”DNA-test aanvragen” och klicka på den häst du vill testa.
Följ sedan anvisningarna. OBSERVERA! att det endast fungerar via den Holländska versionen.
Logga in och klicka på ”mijn kfps” .

Om du inte är medlem i KFPS så besök Medlemskap för att se hur du blir medlem.

Importera semin

Semin och seminstationer

Semin: När du bestämt dig för att betäcka ditt sto och valt en hingst som matchar kontaktar du hingststationen som har hingsten uppstallad. För import till Sverige från utlandet krävs att hingststationen är EU godkänd. När du kontaktar stationen mailar du över information om ditt sto så som registreringsnummer och stamtavla.

Seminstation: Kolla upp vilka seminstationer som finns i ditt område och vad de erbjuder för tjänster. På vissa stationer kan man lämna in sitt sto tills hon är konstaterat dräktig och till andra åker man över dagen för inseminering. Ta kontakt tidigt med den seminstation/veterinär som du planerar använda dig av och ta reda på deras rutiner.

När är det dags? När du ser att ditt sto börjar visa brunst så kontaktar du seminstationen och kommer överens om en tid för undersökning. När veterinär har kontrollerat ditt sto och hur långt gången hon är i brunsten räknar de ut vilken dag det kan vara lämpligt att inseminera. Notera att äggen på en frieser allt som oftast bli större innan de släpper än på andra raser. Är seminstationen ej van vid inseminering av frieser är det viktigt att den informationen kommer fram så dem kan ta ställning till detta då de beräknar dag för inseminering.

Beroende på vad seminstationen erbjuder för tjänster tar dem kontakt med den hingststation där hingsten står och informerar om datum för inseminering. Alternativt tar du själv kontakten med hingststationen och fraktbolaget som skall transportera seminen.

Dagen innan det är dags att inseminera packas semin från hingststationen och skickas till seminstationen. Viktigt är att det inte finns några frågetecken vad gäller leveransen av semin och att det är avtalat om det är seminstationen, du eller något transportbolag ska frakta semin till stationen. Ungefär tjugofyra timmar brukar man räkna från det att det skickas till det att det ska insemineras.

För frågor, hör av dig till avel@sfhf.se
eller ställ dina frågor i
Svenska Frieserhästföreningens avelsforum

Lycka Till!

Fölregistrering
REGISTRERA ERA FÖL HOS KFPS INOM 14 DAGAR FRÅN FÖLETS FÖDELSE.

Ni som har betäckt ert sto under 2020 och får föl under 2021 ska registrera ert föls födelse inom 14 dagar på my kfps Länk till inloggningssida

Kräver medlemskap i SFHF & KFPS.
Tänk på att du måste stå som ägare på stoet för att kunna registrera fölet.

Registrering bör ske direkt efter födseln.
Kan man inte sända dokumentet digitalt ta kontakt med KFPS.
Ditt medlemsnummer finns på din hästs stamtavla om du står som ägare på hästen R-0000000.
Har du inte ditt medlemsnummer maila kontakt@sfhf.se för att få det eller logga in på ditt konto hos My Club (medlemsregistret).

2021 ska fölets namn börja med P, Q, R eller S.
Det är inte möjligt att registrera med annan begynnelsebokstav!
Det är heller inte möjligt att byta namn på din häst när den väl är registrerad.

När du registrerat fölet på ”my horse” kommer det upp möjligheten att skriva ut ett ”birth certifikate” som ska fyllas i och sändas in tillsammans med chipintyg och tagel till KFPS för att få ut ett pass till fölet. Om du genomför registreringen i tid så står KFPS för DNA-provet, efter 
Birth certifikate finns inlagd på ditt sto sedan betäckningen registrerats av hingsthållaren till kfps.
Du hittar det genom att gå in på My KFPS – My administration – download birth certificate.

Skickas till:
KFPS
Postbus 624
9200 AP Drachten,
Nederland

Har du betäckt ditt sto med en fölbokshingst måste du alltid anmäla detta själv och begära att få ut papperen för registrering. Dvs hingst ej godkänd av KFPS.
KFPS kommer alltid att begära hårprover av sto, hingst och föl om det handlar om en betäckning med fölbokshingst.
Ibland kan det vara svårt att få tag på DNA från fölbokshingstar men i vissa fall finns DNA hos KFPS som går att använda.
Ta kontakt med avel@sfhf.se för att få reda på om din hästs DNA går att rekonstruera.

För att läsa mer om registrering Registration Regulations KFPS version najaar 2020

En snabböversättning:
¤ Geboren op/date of birth: Fyll i födelsedatum
¤ Geslacht: dra ett streck över det som inte passar. Hengst (hingst) Merrie (sto)
¤ Kleur: (färg) fyll i Black eller Zwart
¤ Aftekeningen: (vita tecken) skriv in om ditt föl har några vita tecken tex. en stjärn
¤ Naam veulen: (namn)
längst ner fyller du i namnet på ägaren av stoet och namnet på ägaren av fölet.

Opmerkingen (noteringar) Det kryssar du i om ditt sto har:
¤ Gust gebleven -Inte dräktig
¤ Verworpen – kastat fölet
¤ Dood geboren – döfött
¤ Kort na de geborte gestorven– dött strax efter födseln
¤ Missmaakt geboren– född vanställd ( här vill också gärna stamboken att du skriver ned vad som var fel på ditt föl)
¤ Dwergveulen– ett dvärgföl
¤ Waterhoofd – vattenhuvud
¤ Anders, nl- något annat som hänt skriv ned vad.

Om ditt föl har någon missbildning är det viktigt för den framtida aveln att du anmäler det till KFPS. Det är också väldigt bra om du kan behålla ett DNA prov ( hår ryckta med hårsäckar) för ev. vetenskaplig användning.

”Diagram 1: Registration procedures of the KFPS

Stalliont → KFPS-studbook Appr. KFPS stallions affiliated Studbook*** Foal book with breeding licence Foal book/ Bb I/ Bb II
Mare↓        
KFPS-book KFPS-book KFPS-D/BbII*** Bb I Bb II
KFPS-D KFPS-book KFPS-D/ BbII*** Bb I Bb II
Bb I Bb I* Bb I/ BbII*** Bb I Bb II
Bb II** Bb I BbI**/ BbII*** Bb II/ BbI** Bb II

* After the use of 3 KFPS Studbook stallions in the last 4 consecutive generations of the dam´s
line, the offspring from a B-Book I mare will directly be registered in the KFPS main section.
** If a B-Book II dam is covered by a Foal Book stallion with breeding license: promotion to B-
Book I takes 2 generations. If a B-Book II dam is covered by a KFPS Studbook stallion, then
promotion to B-Book I takes place in 1 generation.
*** Or approved stallions of another EU certified affiliated studbook: grounds for approval by
(EU) affiliated studbook will be evaluated by the KFPS. If the criteria for approval fail to         meet KFPS regulations, then the offspring will be entered in B-Book II.
Version 2019 (latest update  after  the meeting of the Member Council November, 22 2019)”

The KFPS Studbook in the main section
Horses whose dam has been registered in the KFPS Studbook and whose sire was an approved KFPS Studbook stallion at the time of siring will be registered in the KFPS Studbook.
The KFPS D-Book in the main section
All offspring of stallions that have been approved by an officially recognised studbook for Friesian horses in any EU member state will be registered in the KFPS D-Book. This only applies if the dams of such foals have been registered in the KFPS Studbook or KFPS D-Book. If offspring of such stallions have a B-Book II dam the foal will be registered in B-Book I. Offspring of KFPS D Book mares will be registered in the KFPS main section if the sire is a KFPS approved stallion (registered in the Studbook).
B-Book I in the main section
Horses with dams registered in the main section (Studbook, D-Book, B-Book I and B-Book II) and whose sire is a Foal Book registered stallion with a breeding licence at the time of the conception, will be registered in B-Book I. Offspring of B-Book I mares can be registered in the KFPS Studbook after two generations if in two consecutive generations they descend from a KFPS approved Studbook stallion. Registration in the KFPS Studbook can be realised within one generation if, including the sire of the offspring in question, three out of four previous generations were sired by
KFPS approved Studbook stallions.
In case a Foalbook stallion with a stud license is approved then subject to the dam’s register of the offspring, the offspring in question can be upgraded to the main section of the KFPS.
Book II in the main section
Horses with dams registered in the main section (Studbook, D-Book, B-Book I and B-Book II) and whose sire is a Foal Book registered stallion without a breeding licence at the time of the conception, will be registered in B-Book II. Horses sired by Studbook stallions that were rejected for breeding at the time of conception will also be registered in B-Book II. Offspring of B-Book II registered mares will be registered in B-Book I if they were sired by an approved Studbook stallion. After two generations, offspring of B-Book II mares will be registered in the KFPS Studbook if the sire as well as the dam´s sire of the offspring (grandchild) in question is a Foal Book stallion which had a breeding licence at the time of conception.
Version 2020 (latest update after the meeting of the Member Council November, 27 2020)

Ansökan till uppfödarlistan

Svenska Frieserhästföreningen har upprättat en uppfödarlista med syfte att marknadsföra och förmedla våra svenska uppfödare till hästköpare. För att vara med på uppfödarlistan krävs att man uppfyller följande kriterier:

  1. Uppfödaren skall inneha medlemskap i SFHF och KFPS
  2. Bedriver avel inom holländska stamboken med stambokförda ston och godkända avelshingstar.
  3. Minst 1 sto i avel som är i uppfödarens ägo vid betäckningstillfället.
  4. Är villig att ta emot besök och visa sina hästar även om man inte har någon häst till salu vid tillfället. Önskvärt att även ha ”öppet hus” vid 1 tillfälle per år med syfte att bjuda in besökare och visa upp rasen
  5. Finnas tillgänglig för event i området där rasen kan promotas i samarbete med SFHF
  6. Samtycker till att SFHF delar nedan inlämnade uppgifter till medlemmar, på hemsida och i sociala medier

Skicka in din ansökan till avel@sfhf.se

Jag har tagit del av och accepterat ovan villkor för att godkännas som uppfödare på SFHF uppfödarlista.
Genom att maila in min ansökan så samtycker jag till villkoren.

Svenska uppfödare
Stallnamn

Många föl har stallnamn/stuterinamn som tex
af Aftonmora,
fan Hjelmestad,
från Norrhult.

För att skaffa ett eget stallnamn/stuterinamn så skickas ett mail med information om vilket namn som önskas till evelinevankooten@kfps.nl

Registreringsavgift stallnamn 72,60 Euro
Årlig avgift stallnamn 17,65 Euro

Du kan som ägare döpa ditt föl till vad du vill, även ge det ett stallnamn utan att ansöka om det, MEN då kan någon annan ge sitt föl samma namn som du gett ditt.

Innehållsförteckning