Sipke 450

Sipke 450 är en av de frieserhingstar som bidragit mest till kvaliteten i aveln det senaste decenniet. Med sina anmärkningsvärda 51% ”ster”-bedömning på visade stoavkommor och närmare 1000 betäckta ston är Sipke en av de allra största. Han kommer från en hingstlinje efter preferent hingsten Antoin 343 Sport och har ett; lågt inavelsindex, mycket rastypiska attribut, som den för frieserhästen karakterisktiska långa manen, och ett fantastiskt temperament.

” Sipke 450s avkommor är trevliga, lugna och nyfikna hästar. Vid användning är de pålitliga och enkla att ha att göra med, med mer än tillräcklig inlärningskapacitet som svarar bra på hjälper. De är inte lättdistraherade och har mer än tillräckligt engagemang för uppgiften” – KFPS Holländska moderstamboken för Frieserhästar.

Sipke 450 har perfekt seminakvalitet med kapacitet att betäcka ett stort antal ston per säsong.
Hans höga 81 poäng i ridning på CO testerna, sportpredikat med hög ridbarhet och fantastiska temperament gör att han känns helt rätt för vår marknad. Han är även en frieserhingst med allt man kan drömma om utseendemässigt! 

Sipke 450 finns tillgänglig för semin på Aftonmora Friesians seminstation i Jonstorp, Skåne samt planerad för skick inom EU.
Bokningar tas emot via hemsidan www.aftonmora.se och via email: sandra@aftonmora.se