Godkända stambokshingstar

Godkända hingstar 2019

Godkända stambokshingstar 2018

Hingstinformation 2018

Kfps hingstlinjer

DNAtestade hingstar

FriesenWiki


OBS! Vi reserverar oss för att länkarna på denna sidan kanske inte är uppdaterade!
Upptäcker ni något väldigt knasigt på länkarna hör gärna av er till annika@sfhf.se

Aktuella hingststationer 

Aan 416
Abe 346 Stb x Jurjen 303 Stb

Hingststation Fam. Bosma


Aarnold 471 Sport
Wikke 404 Sport x Jacob 302 Sport

Hingststation Gebroeders Van Manen


Abe 346
Jillis 301 Stb x Hearke 254 Stb Sport Peferent


Alke 468
Fabe 348 Preferent x Jacob


Alwin 469 Sport
Felle X Tsjerk


Anders 451 (Sydafrika)
Adel 357 x Duke 313


Andries 415 Sport (USA/Canada)
Tsjerk 328 x Nykle 309Bartele 472 Sport
Onne 376 Sport X Tsjerk 328 Sport Preferent


Beart 411 Sport Preferent
Jasper 366 Sport Preferent x Feitse 293 Preferent


Bene 476
Doaitsen 420 Sport x Leffert Sport-Pref


Bente 412 Sport
Heinse X Nammen


Bikkel 470
Beart 411 Pref. x Tsjerk 328 Pref


Brend 413 Sport (USA/Canada)
Brandus 345 x Doeke 287


Date 477 Sport (USA/Canada)DÖD
Mintse 384 x Tjitte 333


Djoerd 473 Sport
Jerke 434 Sport x Bonne 341


Doaitsen 420 Sport (USA/Canada)
Wander 352 x Reitse 272


Dries 421 (Sydafrika)
Jasper x Hearke


Eibert 419 Född 2001 DÖD 2019
Folkert X Reitse Preferent


Eise 489
Maurits 437 Sport x Olof 315 Sport


Elias 494
Jorn 430 x Maiko 373


Epke 474 Sport
Beart 411 Sport x Anton 343 Sport Preferent


Erryt 488 Sport
Meinse 439 Sport x Sytse 385


Fabe 348
Melle x Romke


Fêde 350 (död 2018 vid 25-års ålder)
Jelmer 297 x Hearke 254


Feitse 293 Sport Preferent
Jochem 259 Preferent x Bjinse 241


Felle 422 Sport
Lolke 371x Gerlof 294


Fetse 349 (Sydafrika)
Feitse x Djurre


Fonger 478 Sport
Olgert x Doeke


Fridse 423 Sport (USA/Canada) DÖD
Teunis Sport x Nammen


Gerben 479 Sport
Doaitsen 420 x Sape 381 Sport


Gjalt 426
Pyt 325 x Lukas 324


Haike 482 Sport
Arjen 417 x Lute 304


Haitse 425 Sport
Jasper 366 Sport Elite Preferent x Rypke 321


Harmen 424 Sport DÖD 2013
Teunis 332 Sport Preferent X Oege 267 Preferent


Hessel 480 Sport (USA/Canada)
Norbert 444 Sport x Jelke 367


Hette 481 Sport
Norbert 444 Sport x Rindert 406 Sport


Ielke 382 (DÖD)
Nykle 309 x Tsjalling 235


Jasper 366 Sport Preferent
Olof x Franke


Jehannes 484 Sport
Tsjalle 454 x Oepke 266


Jense 432
Sierk 326 Stb X Leffert 306 Stb Sport Preferent


Jesse 435 Sport (USA/Canada)
Leffert 306 x Doeke 287


Jisse 433 Sport (USA/Canada) DÖD vid 16 års ålder 14/2 2019
Jasper 366 x Dirk 298


Jorn 430 Sport
Fabe 348 Sport Preferent x Feitse 293 Preferent


Jouwe 485
Pier 448 Sport x Folkert 353 Sport Preferent


Julius 486
Norbert 444 Sport x Beart 411 Sport


Jurre 495
Maurits 437 Sport x Jasper 366 Sport/Pref


Krist 358 DÖD
Nammen 308 x Reitse 272 Sport Preferent


Loadewyk 431 Sport-Elite
Tsjerk 328P x Jurjen 303


Maeije 440
Beart 411 Stb Sport Preferent x Goffert 369 Stb Sport


Maiko 373 Sport (USA/Canada)
Tsjerk x Barteld


Markus 491
Maurits x Onne


Maurits 437 Sport
Ulbert 390 x Ulke 338


Maurus 441 Sport (Tyskland)
Tsjalke 397 x Krist 358


Mees 497
Tymon 456 x Dries 421


Meinse 439 (USA/Canada)
Heinse 354 x Dirk 298


Menne 496
Norbert 444 x Beart 411 Stb Sport Preferent


Meinte 490
Beart 411 Sport Preferent x Anton 343 Sport (Flyttade till USA 2019)


Mewes 438 (Sydafrika)
Teeuwis x Oege


Michiel 442
Tjerk 328 x Leffert 306


Monte 378 Sport (USA/Canada)
Teunis 332 x Hannes 296


Nane 492
Wimer 461 x Brandus 345


Norbert 444 Sport Preferent (USA/Canada)
Tsjerk 328 Sport Preferent x Hearke 254 Sport Preferent


Olgert 445 Sport Elite DÖD
Ulke 338 Sport x Atse 342


Olrik 383 (Frankrike)
Jacob x Peke


Omer 493
Gjalt 426 Sport x Karst 362


Onne 376 (DÖD)
Leffert 306 Preferent Sport x Hearke 254 Preferent Sport


Pier 448 Sport
Beart 411 Sport Preferent x Aiso 279


Reinder 452
Aan 416 Stb X Sierk 326 Stb


Rik 396 Sport
Oltman x Reitse Pref.


Rindert 406 Sport
Brandus 345 x Jochem Preferent


Rommert 498
Norbert 444 x Ster Pref*4 Jasper 366


Sake 449 Sport
Doaitsen 420 Sport X Rypke 321


Sape 381 (USA/Canada)
Fabe 348 x Feitse 293


Sibald 380 (USA/Canada)
Sierk 326 x Leffert 306


Siert 499
Dries 421 x Stb Pref*4 Sape 381


Sipke 450 Sport
Teade 392 Sport x Ulke 338 Sport


Sjouke 453 (Ungern)
Doaitsen 420 x Jelte 365


Stendert 447 Sport
Andries 415 Sport x Piter 312


Take 455 Sport
Jacob 302 Sport x Oltman 317


Teade 392 (USA/Canada)
Anton 343 x Pike 316


Teunis 332 Sport Preferent
Gerlof 294 x Lammert 260


Tjaarda 483 (USA/Canada)
Time 398 x Lolke 371


Tjalbert 460 (USA/Canada)
Beart 411 x Ulke 338


Tjalf 443 Sport (Sydafrika)
Heinse 354 x Tjimme 275


Thorben 466 Elite Sport
Ielke 382 x Ster Sape 381


Tiede 501
Alwin 469 x Loadewyk 431 Sport Elite


Tjebbe 500
Bartele 472 Sport x Dries 421 Sport


Tonjes 459 Sport
Anton 343 Sport x Ulke 338 Sport


Tsjalke 397
Leffert 306 Sport Preferent x Doeke


Tsjalle 454 Sport
Mintse 384 x Ster Brandus 345


Tymen 403
Tsjalle X Harmen


Tymon 456 Sport
Andries 415 x Leffert 306


Ulbert 390 Sport (USA/Canada)
Sierk 326 x Leffert 306


Ulbrân 502
Reinder 452 x Stb Ster Jakob 302


Uldrik 457 Sport
Dries 421 Sport x Tsjerk 328 Sport Preferent


Ulke 338
Tjimme x Reitse


Walt 487 Sport Elite
Gjalt 426 x Ulke 338


Wierd 409 Sport (Sydafrika)
Folkert 353 x Reitse 272


Wikke 404 Sport (DÖD)
Ritse 322 x Gerlof 294


Wimer 461  Sport
Hinne x Heinse


Wobke 403 Sport (Sverige)(Död 2018 vid en ålder av 18 år)
Fetse 349 x Gaije


Wolfert 467 Sport
Felle 467 x Jacob 302


Wybren 464 (USA/Canada)
Feike 395 x Wicher 334


Wylster 463 Sport Elite
Rindert 406 x Rypke 321


Wytse 462 Sport
Arjen 417 x Oege 267 Preferent