Hingstinformation

Alla godkända stambokshingstar i kfps har ett tresiffrigt nummer efter sitt namn.

Stambokshingstar 2021

DNA-testade hingstar 2021

Länk till massa informativa filer

Hingstinformation 2020

Kfps hingstlinjer 2020

KFPS College Tour IV: How do I make the right choice of a stallion?

Tools for stallion choices via MyKFPS

Stambokshingstar

Det finns i hela världen endast ett 80-tal godkända stambokshingstar.
Av dessa finns flertalet i Nederländerna, men det finns godkända hingstar i fler länder bland annat i USA, Australien, Sydafrika men också i Sverige.

I några länder tex Australien finns också några fölbokshingstar som erhållit dispens från KFPS att användas i respektive lands avel. Detta börjar dock bli allt ovanligare, eftersom det idag är möjligt att använda djupfryst sperma för inseminering från godkända stambokshingstar.
(När Sverige började avla på frieser så fanns även här en fölbokshingst med betäckningstillstånd. Tillståndet togs bort när det gick att importera semin).

Alla friesiska stambokshingstar stammar från NEMO 51, född 1885.
Av de hingstlinjer som utgår från honom, finns tre kvar.
Dessa tre linjegrundare är AGE 168, RITSE 202 och TETMAN 205.
Den största av dessa är Tetmanlinjen, som i sin tur delar sig i två grenar, Jarichgrenen och Markgrenen, efter hingstarna JARICH 226 och MARK 232 Pref.

Världens hårdaste urvalsregler?
Kärnan i KFPS avelsverksamhet är det extremt stränga hingsturvalet.
Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för en blivande stambokshingst:

 • Hingsten måste vara införd i huvudstambokens fölregister (Vb)
 • Han måste ha en KFPS stambokshingst som far
 • I hingstens papper får inte något bijboeksregistrerat (sidobokfört) sto förekomma,
  varken på moderslinjen eller faderslinjen fyra generationer bakåt.
 • Stamboksmödrar  från mycket bra moderlinjer kan godkännas som hingstmödrar. Det förekommer även stambokshingstar med vb registrerade mormödrar.
 • Mankhöjden vid 2 1/2 års ålder skall vara minst 158 cm och vid 3 1/2 års ålder minst 160 cm.

Hur går det då till att få en hingst godkänd för avel?

 1. Första hingstvisningen.
  Runt 300 hingstar visas vid första hingstvisningen.
  Ca 30% (siffra från år 2020) blir ster samt inbjudna till andra visningen som hålls i samband med den stora hingstpremieringen i januari.
 2. För att få komma till andra visningen behöver dem bli godkända på röntgen och semin. Vid den obligatoriska veterinärundersökningen görs dopingkontroll, blodgruppsundersökning, spermaundersökning och en omfattande röntgenundersökning.
  Sedan 2014 görs även en DNA test för dvärgväxt och vattenskalle på alla deltagande hingstar. Dessa DNA-tester är tillgängliga i KFPS information runt de yngre hingstarna.
 3. Andra hingstvisningen, sker under den stora hingstpremieringsveckan i Leeuwarden.
  2020 gick ca 50% av de visade unga hingstarna vidare till nästa steg.
 4. Ridprov. Här visas hingstarna under sadel vid tre tillfällen under sommaren
 5. 70 dagars bruksprov. Endast de bästa bjuds in.
  Där bedöms dem i ridning, körning, karaktär etc..
  2020 blev 4 nya hingstar godkända för avel.
Hela processen tar ungefär ett år. I slutändan är det bara enstaka procent av de hingstar som gick in i processen som kommer ur den som godkända stambokshingstar.

De hingstar som slutligen blir godkända införs i stamboken och får betäcka i fyra år. Därefter görs en avkommebedömning, där de olika årgångarna bedöms. Om de inte lever upp till de avelsmål som ställs av KFPS, får hingsten inte fortsätta inom aveln.

Hingstar som inte tas upp i stamboken, står kvar i fölboken (Vb veulenboek).
Om de kastreras kan de visas för upptagande i vallackstamboken (ruinenboek) och kan förklaras som stervallack om de har mycket bra exteriör och rörelse.

Det finns ett antal hingstar i Sverige som är avelsgodkända av den tyska stamboken FPZV.
Dock måste man komma ihåg att fölet får ett D-stambokspapper.

Det är inte olagligt men inte önskvärt att använda sig av fölbokshingstar i avel. Dessa får ett biboks-stambokspapper.

”Diagram 1: Registration procedures of the KFPS

Stalliont → KFPS-studbook Appr. KFPS stallions affiliated Studbook*** Foal book with breeding licence Foal book/ Bb I/ Bb II
Mare↓
KFPS-book KFPS-book KFPS-D/BbII*** Bb I Bb II
KFPS-D KFPS-book KFPS-D/ BbII*** Bb I Bb II
Bb I Bb I* Bb I/ BbII*** Bb I Bb II
Bb II** Bb I BbI**/ BbII*** Bb II/ BbI** Bb II

* After the use of 3 KFPS Studbook stallions in the last 4 consecutive generations of the dam´s
line, the offspring from a B-Book I mare will directly be registered in the KFPS main section.
** If a B-Book II dam is covered by a Foal Book stallion with breeding license: promotion to B-
Book I takes 2 generations. If a B-Book II dam is covered by a KFPS Studbook stallion, then
promotion to B-Book I takes place in 1 generation.
*** Or approved stallions of another EU certified affiliated studbook: grounds for approval by
(EU) affiliated studbook will be evaluated by the KFPS. If the criteria for approval fail to         meet KFPS regulations, then the offspring will be entered in B-Book II.
Version 2019 (latest update  after  the meeting of the Member Council November, 22 2019)”

Aktuella hingststationer