Godkända stambokshingstar

Godkända hingstar i Nederländerna 2020

Godkända hingstar i Nederländerna 2019

Godkända stambokshingstar 2018

Hingstinformation 2018

Kfps hingstlinjer

DNAtestade hingstar

FriesenWiki


OBS! Vi reserverar oss för att länkarna på denna sidan kanske inte är uppdaterade!
Upptäcker ni något väldigt knasigt på länkarna hör gärna av er till annika@sfhf.se

Aan 416
Abe 346 Stb x Jurjen 303 Stb

Hingststation Fam. Bosma


Aarnold 471 Sport
Wikke 404 Sport x Jacob 302 Sport

Hingststation Gebroeders Van Manen


Abe 346
Jillis 301 Stb x Hearke 254 Stb Sport Peferent

Hingststation Fam. Bosma


Alke 468
Fabe 348 Preferent x Jacob

Hingststation Dekstation Gaasterland


Alwin 469 Sport
Felle X Tsjerk

De Nieuwe Heuvel


Anders 451 (Sydafrika)
Adel 357 x Duke 313

Stal Baron Spahn


Andries 415 Sport (USA/Canada)
Tsjerk 328 x Nykle 309

Maddis Friesian RanchBartele 472 Sport
Onne 376 Sport X Tsjerk 328 Sport Preferent

De Nieuwe Heuvel ???

Hestegarden ???


Beart 411 Sport Preferent
Jasper 366 Sport Preferent x Feitse 293 Preferent

Hingststation De Terpen RJ Rienstra


Bene 476
Doaitsen 420 Sport x Leffert Sport-Pref

Stal Shardon


Bente 412 Sport
Heinse X Nammen

Hingststation Schreven


Bikkel 470
Beart 411 Pref. x Tsjerk 328 Pref

Spliethof


Brend 413 Sport (USA/Canada)
Brandus 345 x Doeke 287

Iron Spring Farm


Date 477 Sport (USA/Canada)DÖD
Mintse 384 x Tjitte 333

Friesian Connection Stallion Station


Djoerd 473 Sport
Jerke 434 Sport x Bonne 341

De Nieuwe Heuvel


Doaitsen 420 Sport (USA/Canada)
Wander 352 x Reitse 272

Maddis Friesian Ranch


Dries 421 (Sydafrika)
Jasper x Hearke

International Horse Breeders


Eibert 419 Född 2001 DÖD 2019
Folkert X Reitse Preferent

Hingststation De Schonne Weide


Eise 489
Maurits 437 Sport x Olof 315 Sport

Stal Shardon


Elias 494
Jorn 430 x Maiko 373

Spliethof

Stal Baron Spahn


Epke 474 Sport
Beart 411 Sport x Anton 343 Sport Preferent

De Nieuwe Heuvel

Hestegarden


Erryt 488 Sport
Meinse 439 Sport x Sytse 385

De Nieuwe Heuvel


Fabe 318
Melle x Romke

Hestegarden


Fêde 350 (död 2018 vid 25-års ålder)
Jelmer 297 x Hearke 254

FriesenWiki


Feitse 293 Sport Preferent
Jochem 259 Preferent x Bjinse 241

Hingststation G.Toonen


Felle 422 Sport
Lolke 371x Gerlof 294

Hingststation De Schonne Weide


Fetse 349 (Sydafrika)
Feitse x Djurre

International Horse Breeders


Fonger 478 Sport
Olgert x Doeke

Hingststation Dekstation Gaasterland

Spliethof


Fridse 423 Sport (USA/Canada) DÖD
Teunis Sport x Nammen

Friesian Connection Stallion Station


Gerben 479 Sport
Doaitsen 420 x Sape 381 Sport

De Nieuwe Heuvel

Stalhouderij Kruis

Hestegaarden


Gjalt 426
Pyt 325 x Lukas 324

Stal De Meulebossen


Haike 482 Sport
Arjen 417 x Lute 304

Hingststation Henswoude


Haitse 425 Sport
Jasper 366 Sport Elite Preferent x Rypke 321

De Nieuwe Heuvel

Stal De Oergong


Harmen 424 Sport DÖD 2013
Teunis 332 Sport Preferent X Oege 267 Preferent

Hingststation G.Toonen


Hessel 480 Sport (USA/Canada)
Norbert 444 Sport x Jelke 367

Friesian Connection Stallion Station


Hette 481 Sport
Norbert 444 Sport x Rindert 406 Sport

De Nieuwe Heuvel


Ielke 382 (DÖD)
Nykle 309 x Tsjalling 235


Jasper 366 Sport Preferent
Olof x Franke

Fan Panhuys


Jehannes 484 Sport
Tsjalle 454 x Oepke 266

Stal de Mersken


Jense 432
Sierk 326 Stb X Leffert 306 Stb Sport Preferent

Hingststation Fam. Bosma


Jesse 435 Sport (USA/Canada)
Leffert 306 x Doeke 287

Fhana Kfps royal Friesian


Jisse 433 Sport (USA/Canada) DÖD vid 16 års ålder 14/2 2019
Jasper 366 x Dirk 298

Fhana Kfps royal Friesian


Jorn 430 Sport
Fabe 348 Sport Preferent x Feitse 293 Preferent

De Nieuwe Heuvel


Jouwe 485
Pier 448 Sport x Folkert 353 Sport Preferent

De Nieuwe Heuvel


Julius 486
Norbert 444 Sport x Beart 411 Sport

SBH- Horses


Jurre 495
Maurits 437 Sport x Jasper 366 Sport/Pref

Stal Shardon


Krist 358 DÖD
Nammen 308 x Reitse 272 Sport Preferent


Loadewyk 431 Sport-Elite
Tsjerk 328P x Jurjen 303

Stal Lytse Vlearen


Maeije 440
Beart 411 Stb Sport Preferent x Goffert 369 Stb Sport

Hingststation Fam. Bosma


Maiko 373 Sport (USA/Canada)
Tsjerk x Barteld

Sable Ranch


Markus 491
Maurits x Onne

Hingststation Dekstation Gaasterland

Spliethof


Maurits 437 Sport
Ulbert 390 x Ulke 338

Hingststation De Schonne Weide


Maurus 441 Sport (Tyskland)
Tsjalke 397 x Krist 358

De Nieuwe Heuvel

Superior Equine Sires


Mees 497
Tymon 456 x Dries 421

Hingststation Henswoude


Meinse 439 (USA/Canada)
Heinse 354 x Dirk 298

Iron Spring Farm


Menne 496
Norbert 444 x Beart 411 Stb Sport Preferent

Hingststation Gebroeders Van Manen

Spliethof


Meinte 490
Beart 411 Sport Preferent x Anton 343 Sport (Flyttade till USA 2019)

Hingststation Gebroeders Van Manen


Mewes 438 (Sydafrika)
Teeuwis x Oege

Stal De Meulebossen


Michiel 442
Tjerk 328 x Leffert 306

Stal Okkema


Monte 378 Sport (USA/Canada)
Teunis 332 x Hannes 296

Friesian Focus


Nane 492
Wimer 461 x Brandus 345

Hingststation Henswoude


Norbert 444 Sport Preferent (USA/Canada)
Tsjerk 328 Sport Preferent x Hearke 254 Sport Preferent

Superior Equine Sire


Olgert 445 Sport Elite DÖD
Ulke 338 Sport x Atse 342

Superior Equine Sires


Olrik 383 (Frankrike)
Jacob x Peke

Signature Friesians


Omer 493
Gjalt 426 Sport x Karst 362

De Nieuwe Heuvel


Onne 376 (DÖD)
Leffert 306 Preferent Sport x Hearke 254 Preferent Sport

Hingststation Gebroeders Van Manen

Hingststation De Terpen RJ Rienstra


Pier 448 Sport
Beart 411 Sport Preferent x Aiso 279

De Nieuwe Heuvel


Reinder 452
Aan 416 Stb X Sierk 326 Stb

Hingststation Fam. Bosma


Rik 396 Sport
Oltman x Reitse Pref.

Heerenzijl


Rindert 406 Sport
Brandus 345 x Jochem Preferent

Hingststation De Terpen RJ Rienstra


Rommert 498
Norbert 444 x Ster Pref*4 Jasper 366

Stal de Mersken


Sake 449 Sport
Doaitsen 420 Sport X Rypke 321

Hingststation G.Toonen

Stal Lytse Vlearen


Sape 381 (USA/Canada)
Fabe 348 x Feitse 293

Signature Friesians


Sibald 380 (USA/Canada)
Sierk 326 x Leffert 306

Fhana Kfps royal Friesian


Siert 499 (SWE)
Dries 421 x Stb Pref*4 Sape 381

Aftonmora Friesians


Sipke 450 Sport
Teade 392 Sport x Ulke 338 Sport

De Nieuwe Heuvel


Sjouke 453 (Ungern)
Doaitsen 420 x Jelte 365

Friesenstall Marschoorst


Stendert 447 Sport
Andries 415 Sport x Piter 312

De Nieuwe Heuvel


Take 455 Sport
Jacob 302 Sport x Oltman 317

De Nieuwe Heuvel


Teade 392 (USA/Canada)
Anton 343 x Pike 316

Iron Spring Farm


Teunis 332 Sport Preferent
Gerlof 294 x Lammert 260

Hingststation G.Toonen


Tjaarda 483 (USA/Canada)
Time 398 x Lolke 371

Friesian Connection Stallion Station


Tjalbert 460 (USA/Canada)
Beart 411 x Ulke 338

Iron Spring Farm


Tjalf 443 Sport (Sydafrika)
Heinse 354 x Tjimme 275

Doorndraai Friesian Stud


Thorben 466 Elite Sport
Ielke 382 x Ster Sape 381

Stal de Mersken


Tiede 501
Alwin 469 x Loadewyk 431 Sport Elite

De Nieuwe Heuvel


Tjebbe 500
Bartele 472 Sport x Dries 421 Sport

De Nieuwe Heuvel


Tonjes 459 Sport
Anton 343 Sport x Ulke 338 Sport

SBH- Horses


Tsjalke 397
Leffert 306 Sport Preferent x Doeke

Hingststation G.Toonen


Tsjalle 454 Sport
Mintse 384 x Ster Brandus 345

Stal de Mersken


Tymen 403
Tsjalle X Harmen

Hingststation Gebroeders Van Manen


Tymon 456 Sport (SWE)
Andries 415 x Leffert 306

Aftonmora Friesians


Ulbert 390 Sport (USA/Canada)
Sierk 326 x Leffert 306

Iron Spring Farm


Ulbrân 502
Reinder 452 x Stb Ster Jakob 302

Stal de Mersken


Uldrik 457 Sport (USA)
Är numera valack
Dries 421 Sport x Tsjerk 328 Sport Preferent

De Nieuwe Heuvel

Hestegaarden


Ulke 338
Tjimme x Reitse

Signature Friesians


Walt 487 Sport Elite
Gjalt 426 x Ulke 338

Hingststation Henswoude


Wierd 409 Sport (Sydafrika)
Folkert 353 x Reitse 272

FriesenWiki


Wikke 404 Sport (DÖD)
Ritse 322 x Gerlof 294

FriesenWiki


Wimer 461  Sport
Hinne x Heinse

Hingststation Dekstation Gaasterland


Wobke 403 Sport (Sverige)(Död 2018 vid en ålder av 18 år)
Fetse 349 x Gaije

Lotta Johansson Vibbleboda Frieser


Wolfert 467 Sport
Felle 467 x Jacob 302

Hingststation Schreven

De Nieuwe Heuvel


Wybren 464 (USA/Canada)
Feike 395 x Wicher 334

Friesian Connection Stallion Station


Wylster 463 Sport Elite
Rindert 406 x Rypke 321

Hingststation Henswoude

Hestegarden


Wytse 462 Sport
Arjen 417 x Oege 267 Preferent

Stalhouderij Kruis