DNA-test

DNA-test

Alla avelshingstar är DNA testade för den genetiska defekten vattenskalle och dvärgväxt, och dessutom för den icke önskvärda fuxgenen. Lista över resultat finner du på följande sida Godkända stambokshingstar
För att få använda en hingst som bär på genen måste stoet vara testad och fri. Det är önskvärt att samtliga ston också testas för att kunna se spridningen i populationen.
Rekommendationen är att ston som verkar i avel testas för att undvika en kombination som medför en risk för ett defekt föl.
Dvärgväxt och vattenskalle är båda recessiva gener vilket innebär att det krävs två bärare av samma gen för att riskera dvärgväxt och vattenskalle.
DNA-testet görs på ett laboratorium i Holland via KFPS och provet utförs på tagel från din häst.
För att testa ditt sto gå in på fliken ”ledenservice” och ”DNA-test aanvragen” och klicka på den häst du vill testa.
Följ sedan anvisningarna. OBSERVERA! att det endast fungerar via den Holländska versionen.
Logga in och klicka på ”mijn kfps”

Om du inte är medlem i KFPS så besök Medlemskap för att se hur du blir medlem.