DNA-test

DNA-test
Alla registrerade frieserhästar kan DNA-testas för dvärgväxt och vattenskalle. Rekommendationen är att alla ston som verkar i avel testas för att undvika en kombination som medför en risk för ett defekt föl.
Alla stambokshingstar testas. Lista med testade hingstar.

Dvärgväxt och vattenskalle är båda recessiva gener det innebär att det krävs två bärare av samma gen för att riskera dvärgväxt och vattenskalle. Därför är det viktigt att testa sitt sto för dessa för att veta vilka hingstar du kan välja, ok att välja hingst som är bärare av en gen om ditt sto ej är det enligt kfps. För att få reda på om ditt sto är bärare så skickar du in hårprover till kfps.

DNA-testet görs på ett laboratorium i Holland via KFPS och provet utförs på tagel från din häst.

Om du är medlem i KFPS printar du ut blanketten, fyller i den och skickar in tillsammans med hårprovet (adressen står längst ner på sidan) så får du en faktura. När fakturan är betald får du resultatet.
DNA formulär

Om du inte är medlem i KFPS så besök Medlemskap för att se hur du blir medlem.

Tänk på!
Det är inte att rekommendera och i vissa fall inte tillåtet att avla på hästar som lider av genetisk sjukdom eller andra defekter som kan medföra lidande hos avkomman.
Det finns en lista i lagstiftningen där man anger vilka sjukdomar som anses vara ärftliga hos hästar, se den här Lista med defekter.
Ett sätt att undvika att det föds sjuka föl är att gentesta både sto och hingst och inte kombinera föräldrar som bär på samma anlag.

LINEAGE VERIFICATION AND APPLICATION DNA TESTS

DWARFISM AND HYDROCEPHALY

11/08/2017
At the last meeting of the Member Council the following has been decided with regard to lineage verification and the DNA tests for dwarfism and hydrocephaly:

1. All approved stallions that are used for breeding have to undergo testing for dwarfism and hydrocephaly. Test results will be published shortly.
2. In addition to lineage verification, all mares that are declared Star and all mares with a foal accepted for registration also need to undergo DNA testing for hydrocephaly, dwarfism and the chestnut factor.What is involved for the mare keeper:
Testing of the mares will begin following the Star declaration/registration of the foal. For these tests hair samples will be used that were taken at the inspection or which the KFPS has received after chipping of the registered foal. The incurred expenses will be invoiced together with inspection fees or registration fees of the foal. Costs may vary subject to the mare´s previous history regarding lineage verification and/or carrier status for hydrocephaly, dwarfism and chestnut factor. Administration fees will not be invoiced because the KFPS highly values the implementation of these tests.• The mare has neither been tested for lineage verification nor for carrier status of hydrocephaly, dwarfism and chestnut factor; In this case the combined DNA gene tests including lineage verification will be carried out. The costs are € 69.45 VAT included.
• The mare has been tested for lineage verification but nor for carrier status of hydrocephaly, dwarfism and chestnut factor; In this case only the DNA gene tests for hydrocephaly, dwarfism and chestnut factor will be carried out. The costs are € 49.20 VAT included.
• The mare has not been tested for lineage verification but has been tested for carrier status of hydrocephaly, dwarfism and chestnut factor; In this case only the DNA test for lineage verification will be carried out. The costs are € 46.80 VAT included.Lineage verification comprises testing of the sire and in case a DNA profile of the dam is available of both dam and sire. The registered owner will receive the results by post after a period of around five weeks. Results of the mare´s gene tests will not be published but are available on demand for owners on MY KFPS on the website.