Avel

Svenska Frieserhästföreningen har även en facebookgrupp som heter Svenska Frieserhästföreningens – avelsforum för diskussioner om avel och allt som hör till.
Svenska Frieserhästföreningens avelsforum

För alla avelsintresserade finns råd och tips att få av vår avelskommitteé.
Skicka ett mail till avel@sfhf.se

Avelskommitteén består av:
Alexandra De Wall
Susanne Skalin
Åsa Bergholtz
Britt-Marie Ekbergh

För den avelsintresserade finns en stor mängd information att ta del av på KFPS hemsida samt många fina redskap att använda sig av, som ett stöd i den omfattande process som det verkligen innebär, att välja en bra matchning till sitt sto eller hingst. Målsättningen är ju högt kvalitetstänk och att föra de bästa generna vidare, för att skapa de bästa förutsättningarna för
den frisiska hästen och dess fortlevnad.
Det finns även mycket annan matnyttig information för den vetgirige att ta del utav, ett stycke historia, om organisationen, premieringsfakta och en agenda som uppdateras löpande, så sök Er gärna in på sidan och utforska vidare, om Ni inte har gjort det tidigare.
Behöver man då vara medlem i KFPS för att nå denna information?
Mycket information finns fritt att ta del av på hemsidan, men för att nå mer specifik information om hingstar, ston och föl i stamboken, krävs medlemskap. Likaså för att på ett smidigt sätt kunna administrera sina egna hästar och för att kunna använda sig av linjär scoring och andra bra redskap i avelsarbetet, krävs medlemskap.
Läs mer om detta på Medlemskap SFHF Svenska Frieserhästföreningen, om man så önskar.
Det finns en engelsk version av den holländska webbsidan som är mycket bra att använda sig utav, men man ska ha i åtanke att den inte följer den holländska sidan till hundra procent, vilket innebär att ibland kan man sakna information som finns på själva huvudsidan.

På länkarna nedan finner ni nyttig information om avel i allmänhet.
Folder fertility

HästSverige- Avel och uppfödning

Foal diseases av veterinär Berit Boshuizen